Solhöjdsberäkning

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solhöjdsberäkning

nelos
Solhöjden är vinkeln mellan horisonten och liktlinjen till solen:Jordaxelns lutning är 23,5 grader.

Det innebär att solhöjdsvinkeln varierar +/- 23,5 grader mellan sommar och vinter överallt på jorden.

Solens högsta position vid sommarsolståndet kan beräknas med följande formel:

     MaximalSolhöjd = 90 - breddgraden + 23,5


Exempelvis är Stockholms breddgrad 59,33 grader.

Maximal solhöjd blir då 90-59,33+23,5 = 54,17 grader


Här är länkar till mer information om solhöjd:

http://www.svantelysen.se/index.php?page=solhoejder
http://www.svantelysen.se/uploads/pdf/Solhojder.pdf
http://www.spc-pellets.se/47/
http://www.energihjulet.se/medb-sko/solsysv.html