Solcellsstöd -ROTavdrag

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solcellsstöd -ROTavdrag

callec
Hej

Går det att få solcellsstöd för allt material och göra ROTavdrag för montagekostnaden?
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsstöd -ROTavdrag

magneten
NEJ, det är ej tillåtet att kombinera avdragen, finns en kryssruta på blanketten där man skall ange om man ansökt/fått något annat statligt bidrag för installationen. Vet dock inte vad de säger om man kryssar JA i den ruta, någon som provat?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsstöd -ROTavdrag

nelos
In reply to this post by callec
I anvisningarna för att fylla i ansökningblanketten finns följande:


================================
3. Uppgifter om annat stöd som har sökts eller erhållits för samma projekt

Stöd får inte ges till samma åtgärd som fått annat statligt eller kommunalt stöd. Stödet kan inte kombineras med skattereduktion (ROT). Här ska anges om sådant statligt eller kommunalt stöd beviljats eller erhållits, samt vilket stöd det är som har beviljats eller erhållits
================================

https://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/M%C3%A5nadsrapport%20solcellsst%C3%B6d/Bilaga%201%20Ans%C3%B6kan%20om%20solcellsst%C3%B6d_130327.pdf

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsstöd -ROTavdrag

nelos
Regeln kommer från "förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller:"

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2009689-om-statl_sfs-2009-689/

==============================
2 § Om det finns medel, får statligt stöd enligt denna förordning lämnas till privatpersoner, kommuner och företag som ett engångsbidrag för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem. Detta gäller dock inte för åtgärder som har fått annat offentligt stöd, inklusive sådant stöd som lämnats av Europeiska unionen, eller skattereduktion för arbetskostnad.
==============================