Solcellsprojekt Klosterlyckan-1301

classic Classic list List threaded Threaded
10 meddelanden Alternativ
xje
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solcellsprojekt Klosterlyckan-1301

xje
Jag bor i ett område med 64 bostadsrätter. Ingen har solceller här idag. Jag vill nu ändra på detta genom att vara först och visa på att det är enkelt, ekonomiskt och bra för miljön. Det blir ett pilotprojekt som andra kan ta efter. Projektbeskrivning:
http://www.klostergardens-byalag.se/sec/Klosterlyckan-1301.html.
Hoppas att jag kan ro detta i hamn.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsprojekt Klosterlyckan-1301

calle
Grattis till att ha fasnat i solcells intresset men....

Det finns en del saker att tänka på det första är att man borde fortsätta att vara el konsument.
Producerar du mer än du konsumerar så har elbolaget rätt att ta ut en avgift för producent abbonemanget. Normalt är 1800-3000kr /per år. Är gratis om du är netto konsument.
De har också rätt att ta ut en avgift för att byta elmätare. Bara mätaren kostar >3000kr och sedan tillkommer bytet.
Du kanske också måste gå upp i säkringsstorlek vilket ökar din årliga abbonemangskostnad 16A till 20A är minst 1000kr mer per år.

Du måste alltså ha en väldigt stor anläggning för att bära dessa kostnader. Den du skissar på kommer bara att bli förluster.

Välj en mindre som ligger under med 20% marginal till din konsumtion. Lämpligt skulle kunna vara 3500kWh dvs 4kWp.

Vidare så krävs oftast inte bygglov för en anläggning som har samma lutning som taket!! Bara ett bygglov kan kosta >10000kr. Här försöker alla kommuner få en intäckt.
Välj hellre en som har samma luting som taket. Detta kräver dock fler paneler, mellan 10-18%. Men blir ändå billigare och enklare. Inte lika stort vindfång men snöfång. I skåne är väl inte snön det största problemet.

Har du inga skuggnings problem välj en enkel inverter av god kvalitet. Prioritera hög verkningsgrad och bra MPPT algrorithm.
Annars välj SolarEdge då blir det inga problem alls med skuggning.

Annars lycka till
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsprojekt Klosterlyckan-1301

nelos
In reply to this post by xje
Intressant projekt, det finns många bostadsrätter i stadsmiljö som skulle kunna installera solceller.
Det blir ett extra projekteringssteg jämfört med en friliggande villa, eftersom bostadsrättsföreningen måste vara med och fatta beslut.

Ett alternativ skulle kanske kunna vara att sätta solpanelerna vid den del av taket som sticker ut,
snarare än att sätta den nära den del av huset som sticker upp över taknivå?

Så här tänker jag mig (gula rektangeln):Men jag har säkert missat något när det gäller huskonstruktionen.

För jag antar att solpanelerna då fortfarande skulle vara placerade över din lägenhet?

Med den placeringen skulle du troligen inte få någon skuggning alls.

--------

Som jag förstår det så består taket av en träkonstruktion, och på den ligger en gummiduk, och ovanpå det "sukulenterna" (Vad är det för något, någon slags växt?)

Hur djupt är sukulentlagret? Någon decimeter?

Kan inte ett alternativ vara att helt enkelt ta bort sukulenterna där solpanelerna ska placeras,
och placera solpanelerna direkt på träkonstruktionen (med plastduk mellan)?

Det skulle förenkla konstruktionen avsevärt, och skulle inte ha några problem med kraftig vind.

Skillnaden i energiproduktion mellan 20 grader och 0 grader är liten,
och pengarna man sparar jämfört med att bygga en ställning med 20 graders lutning kan man använda till några extra paneler,
så blir energiproduktionen ändå i samma storleksordning.xje
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsprojekt Klosterlyckan-1301

xje
Gula rektangeln är faktiskt alls ingen dum idé. Tack för den! Det alternativet kommer jag att ha med i fortsättningen. Avsevärt mindre problem att klara orkaner. Jag väljer nog att även i detta fall sätta fast det hela med stockskruvar och täta ordentligt runt dem. En nackdel är att sukulenterna lär dö av brist på ljus, vet ej om bostadsföreningen har synpunkt på det. En annan nackdel är att snö och smuts inte glider av så lätt.

Sukulenter är tjockbladiga växter, ungefär som kaktus, som kan lagra vatten i bladen och överleva även om solen skulle stråla i flera månader utan en regndroppe. Med andra ord de klarar att växa på tak.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsprojekt Klosterlyckan-1301

Micke
Administrator

Kul med ett höghusprojekt. Tänk på det Calle sa om egenproduktion, så att du inte åker på en massa extra kostnader.

Kör hårt och lycka till!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsprojekt Klosterlyckan-1301

nelos
In reply to this post by calle
Ellagen säger inget om vad som händer om man skulle råka gå över gränsen, och producera lite mer el än man gör av med.

Det finns inget som tvingar elbolagen att ta ut någon extra avgift, även om de i det fallet har rätt att göra det.

Elbolagen får enligt lag inte ta ut någon avgift om man är nettokonsument under ett kalenderår och har en huvudsäkring på maximalt 63 ampere.

Ellagen 4 kap. 10§:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970857.htm

"En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars
inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen.
Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet."

Gör man av med mer el än man producerar har man alltså skydd av lagen, och det är givetvis bra.

Men ett elbolag skulle exempelvis kunna välja att inte ta ut en avgift för inmatningen,
utan istället kanske säga att man inte får något betalt för den del av produktionen som överstiger konsumtionen.

Men det är bara ett exempel på hur ett elbolag skulle kunna välja att hantera det fallet.

Det vore intressant att veta hur de olika elbolagen ställer sig till problematiken i dagsläget?
Finns det dokumenterat någonstans hur de kommer agera?
Ligger man nära gränsen kan det vara en god idé att kontakta elbolaget och fråga hur de hanterar ett sådant fall.

xje
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsprojekt Klosterlyckan-1301

xje
Vad de sade via telefon var att med en anläggning på bara 8 kW så var den
inte tillräckligt stor för att de skulle ta ut extra avgift, speciellt som jag inte
behöver större säkring än befintliga 16 A och de slipper byta till grövre ledningar.
Men jag kommer att begära skriftligt på det innan jag köper grejer. Kan jag
inte få det skriftligt, så bantar jag projektet.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsprojekt Klosterlyckan-1301

nelos
In reply to this post by nelos
Hmm... jag har läst vidare i ellagen, och jag hittade nu en skrivning att man SKA debitera kostnaden om man inte omfattas av 4 kap. 10§:

Ellagen 3 kap 14§:
"Kostnaden för en mätare med tillhörande insamlingsutrustning och för dess installation i inmatningspunkten hos en elproducent
skall av nätkoncessionshavaren debiteras elproducenten.
Detta gäller inte de elproducenter som avses i 4 kap. 10 §."

Konsekvenserna blir minst sagt märkliga, ett hushåll som bytt elmätare för tio år sedan,
och i tio år varit nettokonsumenter skulle kunna tvingas betala  för den tio år gamla mätaren bara för att
en ovanligt solig sommar gjort att man passerat gränsen med några enstaka kWh.

Men man kan ju hävda att det inte varit någon kostnad alls för installation av mätutrustning under år tio.

Hoppas detta hanteras av samma utredning som skall ta fram förslag för nettodebitering.
Lagen känns inte alls anpassad till förhållanden för år 2013.Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsprojekt Klosterlyckan-1301

nelos
In reply to this post by xje
Ja, har du det skriftligt så skall det inte vara något problem.

Jag tror dessutom att det ligger i elbolagens intresse att framstå som välvilligt inställda till förnybar energi.
       

>Vad de sade via telefon var att med en anläggning på bara 8 kW så var den
>inte tillräckligt stor för att de skulle ta ut extra avgift, speciellt som jag inte
>behöver större säkring än befintliga 16 A och de slipper byta till grövre ledningar.
>Men jag kommer att begära skriftligt på det innan jag köper grejer. Kan jag
>inte få det skriftligt, så bantar jag projektet.
xje
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsprojekt Klosterlyckan-1301

xje
Har uppdaterat web-sidan med min variant av "gula rektangeln":
http://www.klostergardens-byalag.se/sec/Klosterlyckan-1301.html
Kan också fungera som underlag till ansökan till bostadsrättsföreningen.