Solcellsinstallationer

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solcellsinstallationer

Gunnar
Senaste Elistallatören skriver om solcellsmarknaden som blivit rena High Chapparall.
https://www.paperton.com/shelf/index/uid/1563345/token/60f6256f88634c2fc8ed3499e45d223e150f9406/whitelabel/elinstallatoren
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsinstallationer

Arne
This post was updated on .
Det står i artikeln Elinstallatören att många solcellsanläggningar utförs dåligt. Men endast en behörig och auktoriserad elfirma kan föranmäla en solcellsanläggning till ett elnätsbolag och sedan när färdig, färdiganmäla den till elnätsbolaget.

Att det är dåligt utfört beror då helt på oskickliga personer i den behöriga elfirman som utfört jobbet. Det är bekant att det finns olika grad av skicklighet, kunskap och erfarenhet hos anställda även på behöriga och auktoriserade elfirmor.

Att en solcellsanläggning kan bli dåligt utförd är därför troligen samma risk som att "vanliga" lågspänningselinstallationer blir dåligt utförda av behöriga elfirmor.

Sedan är det så att om en firma granskar en annan firmas utförda installation, så skulle den granskande firman kanske utfört installatonen på annat sätt, med annat material, men installationen behöver inte vara felaktigt utförd bara för det.

Den som fått i uppdrag och betalas för att finna att en installation kan utföras på annat sätt, den hittar också möjligheter att göra på annat sätt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsinstallationer

Arne
Energimyndigheten publicerade idag den 31 mars 2020 statistik över elnätsanslutna solcellsanläggningar i Sverige, se Energimyndigheten:

Urval för tabeller:
http://www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-statistiken/statistikprodukter/natanslutna-solcellsanlaggningar/?currentTab=0#mainheading

Och specifik tabell:
https://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3%a4ggningar/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3%a4ggningar/EN0123_1.px/table/tableViewLayout2/?loadedQueryId=b932f71f-f45a-4e04-a3ad-7e7bc16f42ee&timeType=from&timeValue=0

Alltså 698 MW installerad effekt(43944 anläggningar) finns per 31 dec. 2019 , en ökning från 411 MW (25486 anläggningar) per den 31 dec 2018.

En kärnkraftsreaktor är väl på ca 1000 MW, men den kan klart producera ständigt(ja ca 11 månader per år, underhåll 1 månad/år) med den effekten.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsinstallationer

Arne
Energimyndigheten har just presenterat statistik över solcellsanläggningar 2020:

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/22-000-nya-natanslutna-solcellsanlaggningar-under-2020/
22 000 nya nätanslutna solcellsanläggningar
Senast ändrad: 2021-03-31 09:30 Nyhet

Den installerade effekten för nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Ny statistik visar att den installerade effekten nu är över 1 gigawatt (GW) efter en ökning på nästan 400 megawatt (MW) under 2020. Samtliga kommuner i Sverige har nu minst en nätansluten solcellsanläggning.  

Energimyndigheten publicerar ny officiell statistik över nätanslutna solcellsanläggningar för 2020. Nytt i årets statistik är siffror för installerad effekt per capita och per kvadratkilometer både på nationell och på regional nivå.

I Sverige installerades nästan 22 000 nätanslutna solcellsanläggningar under 2020, med ungefär 400 MW i installerad effekt.

Ackumulerat vid slutet av 2020 fanns det 65 819 nätanslutna solcellsanläggningar, jämfört med 43 944 år 2019. Den totala installerade effekten uppgick till 1 090 MW jämfört med 698 MW år 2019.

Den installerade effekten på 1 GW producerar lika mycket el per år som en kommun av Lunds storlek använder årligen, eller tillräckligt mycket el för varje hushåll i Sverige att tvätta en tvätt i 60 grader, varannan dag under ett år.