Solcellsbil

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solcellsbil

Sjöhorvan
Hittade denna: https://sonomotors.com/ 
och har även bokat densamma. En chanstagning då man
inte riktigt vet när den kommer levereras men jag
kunde inte hålla mig.
19,93 kWp, 36 st Unimen 260P-20, 18 st Heckert 265W, 19 st Heckert 305W SMA 6000TL-20 och 8000TL-20 34° taklutning riktning SV och 23° NO