Solcellsbåtar

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solcellsbåtar

nelos
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsbåtar

nelos
Planetsolar har redan gjort sin jorden-runt-tur:

https://www.youtube.com/watch?v=28qXFkkggD8

I mars kommer solcellflygplanet Solar impulse 2 flyga jorden runt.