Solcellsanvändning i världen

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solcellsanvändning i världen

nelos
Här är en rapport över hur solcellsanvändningen ser ut i världen idag.

http://www.iea-pvps.org/index.php?id=1&eID=dam_frontend_push&docID=1468

http://www.iea-pvps.org/index.php?id=1&eID=dam_frontend_push&docID=1468

Det är trevlig läsning, solcellsanvändningen ökar snabbt.

Men diagrammet på sidan 8 är inte lika roligt, Sverige ligger långt efter som vanligt.