Solceller och takmossa

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solceller och takmossa

Ulf Andersson
Hur är erfarenheten gällande mossa och påväxt som uppstår pga skugga och fuktighet under solcellerna