Solceller funktion

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solceller funktion

Kattegattsskolan elev
Vilka ämnen består en solcell av och hur gör en solcell för att göra solenergi till elektriskenergi
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solceller funktion

callec
Se

http://www.ultraenergi.se/solcell-solpanel.htm
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Foton
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solceller funktion

nelos
In reply to this post by Kattegattsskolan elev
Solceller använder den fotoelektriska effekten för att omvandla ljusenergi till elektrisk energi:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fotoelektrisk_effekt