Solaredge olika strängar i väst och öst?

classic Classic list List threaded Threaded
7 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solaredge olika strängar i väst och öst?

Procomprev
Hej,

Jag har beställt 32 paneler a 300w med ett sydväst läge med solaredge med p300 optimerare. För att ytterliggare öka anläggning har jag tankar på att även lägga paneler i öst, tanken att enbart nyttja takkupan. Beräknar att jag får in 10 paneler till a 300w. Behöver dessa paneler ligga i en egen sträng för att starta upp tidig morgon eller kan de starta om sammankopplade med sydväst läget (vilka inte kommer få sol så tidigt)? Förstått på datasheets från solaredge optimerare att det krävs minst 13st för en separat sträng om man använder p400  optimerare. Det borde betyda att jag måste installera minst 13 paneler i öst om jag vill gå den vägen? Vad är era tankar?

Växelrikatre på 15k trefas skall installeras möjligt att större riktare skall användas om jag skall göra östinstallationen.

Mvh
Fredrik
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solaredge olika strängar i väst och öst?

Koste
Jag såg på deras instruktioner att panelerna kan ha olika lutning eller riktning, optimeraren gör väl att all kraft ändå kommer till nytta även om ett par är helt obelysta. Kommer inte ihåg hur många man får ha men jag har 40 i en sträng och 25 i andra strängen där det är 2 lutningar 70 och 40 grader. Lycka till.
19 Kwp, 65 st black 300 w 210 grader syd. 65 Optimerare och solar edge 25 Kw vr. Prodstart 15 januari 2019. Monterar solpaneler på deltid. Vetlanda.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solaredge olika strängar i väst och öst?

jonas Mellergård
OM du har en trefas växelriktare från solaregde så måste 16 panelr vara belysta för att startströmmen ska uppnås. Så det som kommer hända är att det dröjer lite innan produktionen kommer igång tills det finns fler paneler som får solen på sig. 32 / 2 blir 16 så du kan teoretiskt ha 2 strängar MEN går en panel sönder eller blockeras så kommer inte resterade att kunna producera.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solaredge olika strängar i väst och öst?

Arne
This post was updated on .
Procomprev kanske väljer att ha alla effektoptimerarna i en och samma sträng seriekopplade effektoptimerare.
Dvs 32 st seriekopplade effektoptimerare P300 går ju bra. Är om varje P300 har en solcellspanel på 300 Wp kopplad till sig, 9,6 kWp. Man får ha max 11,25 kWp på en sträng på 3-fas SolarEdge-växelriktare.
Max 50 st P300 och min 16 st P300 i en och samma seriekopplad sträng av effektoptimerare.

Det verkar inte som om strängströmmen bryts då en effektoptimerare pajar. Vi har haft 2 st P300 som pajat med ca 3 månaders mellanrum. Det enda som hände var att just den solcellspanel där P300 pajat att den inte producerade ett dugg. Alla övriga ca 30 st P300 i den strängen producerade som vanligt.

En solcellspanel måste inte ha direkta solstrålar på sig för att producera, det räcker med ljus, dagsljus. Givetvis producerar den bäst träffad av direkta solstrålar, men diffust ljus ger ca hälften.

Sol
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solaredge olika strängar i väst och öst?

Sol
In reply to this post by Procomprev
Ingen ide. Du kommer aldrig få tillbaka de pengarna. Slingan kommer säkert kicka igång när ni får bra förhållande, men det är knappt.
Om du skall göra detta måste du köra 13 p400 på en egen slinga
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solaredge olika strängar i väst och öst?

Arne
procomprev,

Gör beräkning med SolarEdges program "SolarEdge Sitedesigner 2.0".
Det är dessutom kostnadsfritt.
Då får du månadsskörd, årsskörd av kWh och allt. Dessutom enkelt att använda.
Om programmet inte protesterar mot din koppling, ja då är det OK.

Då ser du också om föregående kommentator Sols så bestämda utsaga stämmer eller ej.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solaredge olika strängar i väst och öst?

procomprev
Hej,

Tack för input, jag har fått layout och produktionsdata från beräkningar i Solaredge. Produktionen blir lite sämre i öst men takkupan har inte många graders lutning så borde bli ganska ok ändå. Förslaget om jag får plats med 36 paneler på framsidan är att skapa 2 slingor. Slinga 1 med 30 paneler som knyter samman väst med öst och slinga 2 med 16 paneler i väst. Det verkar vara ett vettigt förslag då ej sommartid kommer slinga 1 väst panelerna (20 st ej inräknat öst panelerna) kunna producera oberoende av öst panelerna. Samt att de även sommartid på kvällen är tillräckligt stort antal för att producera.

//Fredrik