SolarEdge P300 effektoptimerare Serie 2 och 5 skillnad?

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SolarEdge P300 effektoptimerare Serie 2 och 5 skillnad?

Arne
This post was updated on .
Hej

SolarEdge saluför nu sina effektoptimerare P300 som en ny serie,
nämligen Serie P-5.

Korrekt heter den nya Serien P300-5R M4M RS (om MC-kontakter och 1 m kabel beställs).

Serie P-2 hette: P300-2R M4M RS (om MC-kontakter och 1 m kabel beställs).

SolarEdge skryter om att de nu har en ny serie, men talar märkligt nog
inte om vad som är nytt, jämfört med tidigare, vilket är det första en ev.
köpare  undrar.

Jag har dock lyckats utröna att vad som tycks vara nytt är att P-5 har kapsling IP68
(medan P-2 har IP65).

Fysiska måttet tycks vara mindre, nämligen bredd x längd x höjd:
128 x 152 x 27,5 mm(serie P-2 var 141 x 212 x 40,5).

Man får alltså, mindre för pengarna (priset är detsamma),
pga nu mindre apparat.

Vet ni vad som skulle vara fördelarna med denna nya serie av P300?
(förutom att den är tätare pga bättre kapsling IP68)

Arne