Solanläggning I Thailand, tråkigt slut.

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solanläggning I Thailand, tråkigt slut.

tor_fransson
Vi besökte Koh Larn utanför Pattaya I Thailand i dagarna kring nyår. Där finns, eller snarare fanns en stor solcellsanläggning i form av en stor rocka.När vi kom dit den här gången är anläggningen i väldigt dåligt skick, och de har plockat ned alla panelerna.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solanläggning I Thailand, tråkigt slut.

tor_fransson
Vid närmare inspektion visade det sig att panelerna var på 60W och täckta av plexiglas som blivit deformerat och helt matt på bara några år. Installationen gjordes 2011.

Inte utan att man misstänker korruption när man ser den usla kvaliteten på anläggningen och materialet.Jag räknade till 240 paneler i högarna av sopor. Med 2011 års tekniknivå, vad kan en sån här anläggning ha kostat och levererat i kWp? Om man valt riktiga grejer alltså?

Bild på högarna av paneler samt takkonstruktionens kraftiga korrosion.