Sol-utbyte i andra delar av världen

classic Classic list List threaded Threaded
11 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sol-utbyte i andra delar av världen

nelos
This post was updated on .
Det kan vara intressant att jämföra Sveriges värden för energiutbyte med andra länder i världen, speciellt i sydeuropa. Jag har börjat med att gå igenom de 42 system i Italien som finns registrerade i Piko solar portal. De som har mätdata för hela år 2013 listas nedan tillsammans med energiutbytet per kW installerad solcellseffekt.

De 6 st anläggningar som hittats har ett utbyte av lite drygt 1100 kWh/kW med en anläggning som avviker uppåt med 1323 kWh/kW för år 2013.


Italienska system, värden för år 2013:

Fotovoltaico Comune di Rocchetta S. Antonio (Fg), Italien, 1323 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=35d105fd-ef5a-455b-a3b0-2007e150409c

Pancheri_4_41kWp, Italien, 1197 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=20458af5-8305-4809-99f4-c4843ebe28e0

FTV Gabri, Italien, 1161 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=7594c572-498a-4dc3-97fe-a99c7d829c24

Rifreddo, Italien, 1130 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=438d044b-a8c2-4449-83a7-762e863403b6

Altichiero, Italien, 1124 kWh/kW:
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=41712dc6-831d-4368-b223-de3280431a40

Scuola Materna Capoluogo, Italien, 1119 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=2b8cbbf2-71a3-4541-be5a-774f7ee1f08f

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sol-utbyte i andra delar av världen

nelos
This post was updated on .
Här är data för för energiutbyte i Frankrike för år 2013. Data kommer från de 72 franska systemen i Piko solar portal, och de utvalda är de som har mätvärden för hela år 2013.


Intressant att notera är att utbytesvärdena för Frankrike inte skiljer så mycket från Sverige.

De är generellt sett högre, men det skiljer förvånansvärt lite mot Sverige.
Det högsta värdet är 1272 kWh/kW, men det ligger mycket högre än nästkommande värde på 1118 kWh/kW. De kan ju ha råkat mata in ett falaktigt värde för total-effekten? Eller så är det rätt, det blir tydligare med data från ännu fler länder.


26 st system i Frankrike hade data för hela 2013:


Jean-Claude Ascone, Frankrike, 1272 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=3e680758-2db8-44fa-91ef-92d852841476

LA PAILLOTE, Frankrike, 1118 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=08c08722-c668-4aee-847a-bb44941e5019

02_Majupi Lanobre, Frankrike, 1116 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=c1e7e15e-aeb4-4202-907f-d695fa934811

01 EVRON GARAGE 36 KW sans terre, protection 30mA, Frankrike, 1108 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=7331fb0a-6b0f-4007-b7ca-7d3efcfb9367

St Jean lachalm, Frankrike, 1084 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=4f6e56d7-f024-4dac-8b98-7eb4deb71771

CENERSOL, Frankrike, 1050 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=47de6f73-1207-4b8d-8b04-d72886bc61d2

MOBAILLY, Frankrike, 1041 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=7f5edda0-4970-4d96-ad4f-4434adcc0396

06_Les Maisons_M MAZAUD, Frankrike, 1039 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=5a029723-b399-442d-97b6-1c9521145625

10_S_DUMORTIER, Frankrike, 1032 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=547739a5-eec7-4a9f-b4d6-3ff3299738a8

PERET, Frankrike, 1016 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=fc61909c-4ebc-480f-ade6-299d5add7a6e

11_CQuaintainne, Frankrike, 1014 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=f8958911-80be-49db-9665-d627a3949cc1

ChaumeilPV, Frankrike, 1012 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=1657b6c9-0a98-4e63-946d-119ad2a791f3

Guzoux Production, Frankrike, 1011 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=b60c5de6-af6c-4437-98ca-e6f0f9cf4122

CHAMPION, Frankrike, 983 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=8454e53e-e0ce-489f-b8a1-103cae271e56

01_Majupi Ussel, Frankrike, 974 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=daa1ad26-c9f4-41f6-9c00-d9aa608198a1

14_Finot, Frankrike, 920 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=4f4660fc-0dde-4e15-825a-abdcb30d04c9

ERB AU SOLEIL, Frankrike, 912 kWh/kw
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=e526056e-9133-41b8-908a-233680d6ee62

Ra, Frankrike, 911 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=215cb33d-4481-49eb-8960-5321a36229f6

SODEMEC, Frankrike, 893 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=e587f81f-e0c9-491f-805a-8cc269d3b5e9

07_SERASEM, Frankrike, 853 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=9da37771-51c2-4895-8eb2-fca0d2a39db5

LORDEL, Frankrike, 826 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=a433bbd1-17ca-4c1e-8905-69520d52dd93

Birdy, Frankrike, 755 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=4f943b8b-2ab2-4ad9-991a-c9a1c66f60d2

LA CAVE AUX LOUPS, Frankrike, 739 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=d7d4eed2-41ad-4434-ab17-3b8b6b0d9770

13_Neuvic, Frankrike, 661 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=18047376-4c23-4fce-922e-1fdf3d269331

11_Malagnoux, Frankrike, 499 kWh/kW (låg???)
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=4412f9bd-5906-4c2b-b69a-91e351741c19

03_Moutade, Frankrike, 490 kWh/kw (Felaktig anläggning???)
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=97d975af-77b1-4f1a-9993-ad8cbcf90f17


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sol-utbyte i andra delar av världen

nelos
Data för Belgien. Systemen är denna gång sorterade efter fallande utbyte.

Utbytesvärdena ser ut som svenska utbyten!

Ungefär samma utbyte i Belgien som i Sverige alltså!

Ska göra en mer noggrann jämförelse med svenska värden, men utan någon mer ingående analys ser det ut som svenska värden.


Hocana, Belgien, 1067 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=ad96886e-2bd0-455c-8ed8-ca1c11235280

Bruno Vlaemynck, Belgien, 970 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=76c7b1fe-f474-4fef-8e5c-918b61075c81

Elcubi bvba - 24 x Bisol BMU239, Belgien, 946 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=1008a5ae-f7af-4ac4-ab36-6588e316f2c4

Davy_PV_Piko, Belgien, 939 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=154bc7be-583d-496b-a20a-9b24ed38505a

Smolders - Demeulemeester, Belgien, 930 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=99835660-3ceb-407c-8787-b779662fa783

De Heidegalm 1 Meer 10kw, Belgien, 895 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=26524932-ceec-4a68-a706-91d3d2cef739

Daniels, Belgien, 887 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=a3dad91e-d370-4bf7-84ef-52a4cc189f48

De Heidegalm 2 Meer 10kw, Belgien, 882 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=23f738e7-82e7-4bac-aaeb-f176209ac1eb

De Lausnay Johan, Belgien, 852 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=7de7fd94-2364-4ccd-95fc-160fff76495c

Steven Martens, Belgien, 851 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=15bbcfb0-68ed-4ab2-a886-74478e93d5a8

INLOC ENERGY - Hubin , Belgien, 839 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=0a0d0cc0-422b-4ecb-95b8-0d8c2783b027

Outilac_Jumet, Belgien, 831 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=9afcfb3d-5343-4c85-bcba-a70638f3058e

Larsimont, Belgien, 818 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=1df45808-a644-4314-b5c0-fdf121ccd598

DeBacker, Belgien, 800 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=634a3e72-f27c-430c-a792-c6dd200958bc

Pv systeem Andries, Belgien, 780 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=c6a046f7-5008-4904-b1f1-3633e61d8cf2

Outilac Jamblin, Belgien, 778 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=b4d12f67-cfa3-441a-aa22-8925b9be30bc

Pv systeem Mattheus - Elsen, Belgien, 764 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=e23fd5a0-b16d-4719-be31-37a22925a0f8

Douin + Sprimont, Belgien, 710 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=ab1d1dda-c985-4ab8-a55d-fc75543a8ecd

Solar-Future, Belgien, 665 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=74548114-1e9d-44fd-89ef-16573a7a8b80

INLOC ENERGY - Vogel, Belgien, 436 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=9195704f-a419-4fda-9ad8-bc3e779cb614Dessa två hade betydligt högre utbyte än de övriga, men de har
  "Installation type: Other"
så de är troligen solföljare och inte stationära system.


=====================
INLOC ENERGY - Labar Fille, Belgien, 1319 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=3f52a959-7c26-4c0f-a7ee-8218261f42c0

PLI Design, Belgien, 1297 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=41e273ce-9cb4-4146-85a0-c44c79798f1f
=====================

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sol-utbyte i andra delar av världen

nelos
Här är data för Tjeckien, år 2013, sorterade efter fallande utbyte.
Av de 13 systemen är det högsta utbytet 1056 kWh/kW. Det högsta noterade svenska utbytet för år 2013 är 1113 kWh/kW, dvs högre än för Tjeckien!

http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Produktion-utbyte-for-r-2013-for-anlaggningar-med-offentliga-data-td5002700.html

Fast i det fallet var ju urvalet drygt 30 anläggningar, och inte bara 13.

Här är listan:


FVE Krotký Moravské Budějovice, Tjeckien, 1056 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=318ac978-f4ee-4fab-9fc5-8acc024e2507

FVEPele 5.5, Tjeckien, 1030 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=56a3f167-3cdf-4677-a693-5e95faaa2164

Jandejsek, Tjeckien, 997 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=e56717f9-d809-4de5-b492-bab8b1159e02

elektrárna Esmeralda Přelouč, Tjeckien, 993 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=f5b90c7c-bd1b-450e-a4e2-2de44cbde452

FVE Nettl 2, Tjeckien, 955 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=838d5893-08b5-433e-b9c0-2584d2d04e2f

FVE_Matejka, Tjeckien, 953 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=cc2d0e80-8165-4d26-baa3-4923db9f461f

Vítězslav Klozík, Tjeckien, 952 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=cebe6fdc-9191-4bc3-9891-b219148f4e30

Jaroslav, Tjeckien, 892 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=67059755-dbbd-4f0a-83a7-2954077ef2a3

FVE Pele10.1, Tjeckien, 869 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=2108047a-c3d8-467b-b842-630cca901b51

FVE Jakuby, Tjeckien, 867 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=dd0820b3-0619-4608-90b6-259d7d03b922

Vitovolt 200 Stará Ves nad Ondřejnicí, Tjeckien, 860 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=9973e5da-ff68-4a80-a780-25d8803f4a02

FVE Odry, Tjeckien, 860 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=46b9b76a-a74a-4723-b148-3bcd333f0a13

FVE_Stanosek, Tjeckien, 803 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=1cfd7ca9-2bd5-4d31-8966-7f9c5ae4e397

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sol-utbyte i andra delar av världen

nelos
Här är data för Schweiz år 2013. De tre högsta utbytena ligger på 1220-1230 kWh/kW,
men sedan följer ett hopp ned till 1102 lustigt nog, alltså mer än 100 kWh/kW.

Totalt 71 st anläggningar:

Beyeler Erich, Schweiz, 1230 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=a9c0dad8-d646-492c-9564-93f4f1cae7d7

MarMar, Schweiz, 1220 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=ef473a87-c16e-4d10-8b67-aa87786c73c4

Impianto 5.76kW, Schweiz, 1220 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=07478955-ccd3-49e1-aa93-dbc9cdce541d

Stutz , Schweiz, 1102 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=c180f1b9-a13b-4213-a354-e73e36c70fe5

Scherrer, Schweiz, 1092 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=f137be74-2194-4675-86fc-258c53c40471

Voumard Géo, ERSAP Solar AG, Schweiz, 1088 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=786d8de1-a973-407d-b7ac-a88882e99f40

PV_Belp1, Schweiz, 1088 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=b468e7bb-a237-48c4-af8c-5aa3f9c953a6

fichtli, Schweiz, 1076 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=606c5504-dfab-4aad-b2f1-8324e840e03e

Bruno + Madeleine Corti-Grossholz, ERSAP Solar AG, Schweiz, 1069 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=fe067665-fab5-465c-8c1e-03bacebb31cf

Casa Solero, Schweiz, 1065 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=b17b70e8-be48-480c-a03f-c589ef0fe48f

Kaiser Georg, ERSAP Solar AG, Schweiz, 1062 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=b7d9d703-36a3-41c7-8201-17a2681a7dad

Ruedi Wütherich, Schweiz, 1054 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=bb2f506e-bf2a-4eb2-919b-f24c2c04f8f3

Bernet Peter, ERSAP Solar AG, Schweiz, 1049 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=a9661d44-be86-4ffc-8c64-968d959b9773

Graf Matthias, ERSAP Solar AG, Schweiz, 1040 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=487f0a36-09cb-40b9-a052-8ee8c1d9267b

Solardach (igen), Schweiz, 1028 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=ba2115f6-9fe4-4f00-b80d-fd60ab9f4824

Wiestner Urs, ERSAP Solar AG, Schweiz, 1020 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=cfc72bd4-b969-4a2d-a7d1-c15f182c4afb

Gruber2, Schweiz, 1015 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=dafabf95-7124-47ad-9b23-ea704c27ca6a

Bosshard Michael, Schweiz, 1015 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=1c1818cc-16fc-4bbc-afcf-3c973499c620

Gruber1, Schweiz, 1007 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=b5729fca-575c-485a-90a6-1223e6be3fee

Kopp Peter, ERSAP Solar AG, Schweiz, 1007 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=78769454-b12e-40f5-af02-d7af4e1128cf

Kamber Niklaus, Schweiz, 1006 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=e950aa90-a93b-4d49-9d84-c75027bfd334

Maurer, Schweiz, 1001 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=5b5ef0be-abb3-4b45-986a-789d27a3783d

Begert Markus, ERSAP Solar AG, Schweiz, 996 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=cbdd30cb-cf24-4c49-ac96-fa6a051628ce

PV-Anlage Kobel, Schweiz, 992 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=4b6e985f-824a-49d3-82df-a404cedd7e8b

PANSUN01, Schweiz, 990 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=76d2528b-16fa-487b-90ed-0f91a247fafd

Reinmann Fritz, ERSAP Solar AG, Schweiz, 988 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=53bba2d4-1353-424d-b13a-4fa03d8918fd

Burki Peter, ERSAP Solar AG, Schweiz, 986 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=7d7313bf-c64a-44b9-95f2-e1bf36699040

Solar_JAK, Schweiz, 982 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=35e9f157-b755-4655-b91d-24c2550b4024

Erne Madeleine, ERSAP Solar AG , Schweiz, 982 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=88c14c83-de7c-4228-bb76-39fcbfdf7c1c

Sury Hanspeter, ERSAP Solar AG, Schweiz, 971 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=aad34c59-4d1d-452a-a768-330aee1a33d2

4Kaltis, Schweiz, 971 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=4ea55476-1d91-4371-a63d-1bc91ebd17f1

EGLISOLAR, Schweiz, 965 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=a6f91714-0f15-4eba-8ce9-8d40b60e64f4

WR SH5 EFH, Schweiz, 965 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=e822c885-fda1-46e2-be72-f1c5f8b110f9

DaLa 7.0. Schweiz, 963 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=ccd44ac9-7c1f-4f61-8264-f3148f7963c4

Felix, Schweiz, 951 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=97b52823-0c5b-41fa-8460-6b1273701ab2

Wyssbrod, Schweiz, 951 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=41ddb818-b714-42b3-92c0-183d4f6b7955

Werner Schwander, Schweiz, 950 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=17189f9a-9c21-40cf-9183-5a8f267009ce

Kurt Fankhauser, www.axova.ch, Schweiz, 949 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=89492a31-5e5e-4b44-9d62-5f53b20a9f1b

Joe2012, Schweiz, 946 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=771921aa-343c-47b2-a86c-52d7ec5b98b3

WerderSolar, Schweiz, 945 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=cb051f43-5ab8-4a04-b7ed-6c711aa9a605

Fam. Kaufmann-Lang, Schweiz, 942 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=e06fc27c-6d8c-4ab6-aafc-750b2dcb3d01

Grieder WIRA Brugg, Schweiz, 941 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=43d8f092-4e59-4345-993e-8e7b6eade0f3

Striffenweg, Schweiz, 934 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=8749455a-620c-434e-9748-a35a49386ae9

Gabriela und Frängg, Schweiz, 932 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=934fe10c-cace-4ed7-b880-8be4e0a6f9a4

Von Ins Daniel, ERSAP Solar AG, Schweiz, 927 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=9b0f03e3-5e0b-40e3-8fa8-878388b6f9dc

Biedermann, Schweiz,925 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=1763b5b6-9a4e-4b7c-ab3a-59682e793abc

Farine, Schweiz, 923 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=0fcb6d58-8e25-444b-b996-28209abe2848

Knuchel Martin, ERSAP Solar AG, Schweiz, 919 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=fb10b32f-45e7-4abc-bb7d-61a976eef069

Aaa Rothrist, Schweiz, 917 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=ce96debc-c348-403e-977b-76ac8ada1344

Fotovoltaikanlage 1, Schweiz, 911 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=dd0e6947-93fc-40bc-9bd2-b8fe56408961

Brunner Biberist, Schweiz, 911 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=33e185fa-96ef-42a3-b216-b3706f980d7b

Solardach, Schweiz, 908 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=01814e8f-007d-4f57-89d2-447cd69f8546

SolarDach_Nueri, Schweiz, 903 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=7a5f410a-b954-4fc2-b623-67d065bac5a4

Seeburg, Schweiz, 898 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=a385c725-c84d-4be5-9906-553aa010482b

Rothenbühler, Schweiz, 881 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=6ae4782e-5af2-49fd-8bda-f7182e2d38e1

Anlage_Eich, Schweiz, 877 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=de1210b0-b0d8-4ed3-be92-e0ef36d87c01

Oppliger, Schweiz, 869 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=80029ae9-a4e6-4458-9931-fb9da42b95bc

Familie Näf (EFH), Schweiz, 861 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=d157a164-e3c1-40e9-b6d9-33ea160603be

Jaffrés Serge, ERSAP Solar AG, Schweiz, 860 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=98ba1942-894a-4475-be50-12e1468336b0

Fam. Bucher, Lüttenweg 1, Schweiz, 849 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=ec3c9c98-20d4-4ba1-a57c-bbadec9afe5e

Brunnmatt, Zäziwil, Schweiz, 848 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=ca5eb7a1-fde5-45e9-9f13-cef3c4b187c9

EFH Pfäffli, Schweiz, 820 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=08523894-6282-4176-9dd6-9bb4c3110e38

Von Rohr Rudolf, ERSAP Solar AG, Schweiz, 817 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=2068bb70-9f67-475c-9504-3a4528d36639

Burkhard, Schweiz, 792 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=cb7e3fe4-1534-476e-8cc0-9b20893d6296

BrunoHome, Schweiz, 785 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=a0dbf9c5-1a1e-425e-8b64-8fe5d55238ae

PV Bruggmann-Graf, Schweiz, 785 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=067b8f30-c041-447e-871c-41f0de1cff68

Hirschi André, Schweiz, 769 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=b6668e4b-72d1-449f-bc02-e8999a501f19

BeziSolar, Schweiz, 767 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=c889f993-1ba5-4bd0-8f29-dfc6d0c537a9

Flückiger Hugo, ERSAP Solar AG, Schweiz, 764 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=b9fb7af5-6e25-43f2-b652-f614a5032818

Noll Roger, Schweiz, 700 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=8d3949f0-1f6f-4e58-ab74-413996cd7344

Lüthy Grüttstrasse 96, Schweiz, 572 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=32ecb09f-5f3e-4efe-84d5-8db9b12d04f6

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sol-utbyte i andra delar av världen

nelos
Här är data för Grekland, totalt utbyte för hela år 2013.

Det finns 840(!) offentliga grekiska anläggningar i Piko solar portal av totalt ca 4000.
Ettan Tyskland har 1380 anläggningar, så Grekland verkar har en stor del av Kostals marknadsandel.

Har inte gått igenom alla, utan har gått igenom 100 st, och av dem kvarstår 48 st.
(Bokstavsordning fram till "9.ΤΕΧΝΗΜΩΝ - ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ")

Dock tillräckligt för att få en uppfattning om utbytet i Grekland, och för Grekland är det skillnad jämfört med Sverige. De grekiska anläggningar som ger mest ger 40% mer än de svenska anläggningar som ger mest enligt denna lista.

Ingen ger under 1000 kWh/kW.

Det till skillnad från centraleuropa, där utbytesvärdena till viss del liknade svenska.

Ett långt hopp från nr 4 till nr 5, men är kanske i sin ordning, fler anläggningar skulle påvisa eventuella felaktigheter.


ELECNET SOLAR ΧΩΛΙΔΗΣ, Grekland, 1568 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=ad4afdd3-d0e4-4515-ad94-a91fff346d96

RENEVOL - Lymperopoulos, Grekland, 1549 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=e04b6976-cb37-434b-ac81-732425e65643

ELECNET SOLAR ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ, Grekland, 1528 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=e4d95f85-6273-4834-a81f-208aff23aab3

"ΡΟΗ " ΚΑΔΟΓΛΟΥ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ: ALEXANDROUPOLI, Grekland, 1518 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=6c5c3fd7-89eb-440f-a557-75e7376d179c

ELECNET SOLAR ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Grekland, 1466 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=a9c1eda5-a94d-4d9f-845d-c9e9c7becbcf

ELECNET SOLAR ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ, Grekland, 1459 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=bcc2fbf9-e11b-469f-88f5-ace910d1da36

ELECNET SOLAR ΛΙΤΟΣ , Grekland, 1455 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=c3b19895-1a13-4e11-9f13-5811ffb5ecb0

"MeCon O.E." Αλιφέρης Συκιές 9.31kW, Grekland, 1452 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=c4f42267-bc4b-4764-8d74-5b349876d1fd

0_Mallcom Energy, Grekland, 1446 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=abe0d7d9-0a55-4152-bfcb-bbc31ad761d3

9.ΤΕΧΝΗΜΩΝ - ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Grekland, 1445 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=0ff0d65b-6cf6-4c6e-b5f3-66c1aa962bad

ELECNET SOLAR 11, Grekland, 1427 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=cc3b40fd-566c-46a1-b93c-8fb64db9a9ce

ELECNET SOLAR ΔΟΥΝΟΣ, Grekland, 1424 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=0c6432c7-dde8-451f-807c-2e1c656ba2ef

ELECNET SOLAR ΤΣΟΥΡΜΑΣ, Grekland, 1417 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=8c12a152-1bf4-4502-a83f-62a9f42e122d

002_Isidoros-Aiginio Pierias, Grekland, 1380 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=2cad5d94-66e2-44df-9405-a964d1a4d2f5

ELECNET SOLAR ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ, Grekland, 1369 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=6e08253d-81bc-440c-b65f-3a77cedb3b33

ELECNET SOLAR ROULA ST. FRIDAY, Grekland, 1365 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=2b9d08c5-5fe1-4d60-99fa-5e22eb6f6579

9.ΤΕΧΝΗΜΩΝ - ΓΚΟΓΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, Grekland, 1355 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=3055c934-20fe-4d38-a882-e25450072fda

ELECNET SOLAR ΣΙΟΥΤΗΣ, Grekland, 1348 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=25dced7b-ead1-4d72-b479-3e402cbb6e1f

9.ΤΕΧΝΗΜΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Grekland, 1347 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=d3775ed9-1757-4922-9192-fb08951ce1ed

9.ΤΕΧΝΗΜΩΝ - ΚΕΧΑΪΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Grekland, 1339 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=fa1b7432-9f50-4154-a3ad-8fc2da5741c9

ELECNET SOLAR ΚΕΪΣΙΔΗΣ, Grekland, 1329 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=238d9dea-d494-4c68-8e34-3c092074fcdf

ELECNET SOLAR 22, Grekland, 1326 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=5744acc6-1a2d-44f6-b1ec-6b832958db13

ELECNET SOLAR ΣΠΥΡΙΔΗΣ, Grekland, 1319 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=c7ed2d83-a55d-45ff-a772-7f11f852cd55

ELECNET SOLAR ΝΑΝΟΣ, Grekland, 1319 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=cbb8302e-c26e-4121-a1bb-63be1f03c3a1

ELECNET SOLAR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Grekland, 1301 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=6e8683ca-8291-4897-8d8c-87f8b1a4e699

ELECNET SOLAR ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ , Grekland, 1292 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=6234137c-2003-43a7-be44-8d880aabd6e4

ELECNET SOLAR ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Grekland, 1285 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=1884244a-5d51-4a35-b232-8eee1a9b3ae5

2.ΤΕΧΝΗΜΩΝ - XΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , Grekland, 1274 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=79afbd48-6337-4d61-a747-2a3b25f7c96b

9.ΤΕΧΝΗΜΩΝ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2, Grekland, 1270 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=5bec027e-c283-4dcb-95c7-e80179329cc5

ELECNET SOLAR ΣΤΑΥΡΟΣ, Grekland, 1265 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=b6974342-98f3-4811-b44c-3bdc1dd970f8

ELECNET SOLAR TONI, Grekland, 1260 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=14a6dacf-e721-463d-a64d-9f20f98ce18c

9.ΤΕΧΝΗΜΩΝ - ΕΡΓΟΤΕΛ, Grekland, 1259 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=7a16289d-0c86-4cf8-8fc2-c15d487ede4a

10kWp Tsiligiris Thessaloniki [SmartNRG], Grekland, 1254 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=2eb7a0f9-8622-4459-a58e-56917ee05bf2

ELECNET SOLAR ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ, Grekland, 1251 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=3e00c02c-0bca-49bb-9ad1-b3ae4a245777

ELECNET SOLAR ΔΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, Grekland, 1244 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=b5b52607-f0a1-4080-9717-cf13b9fcca62

9.ΤΕΧΝΗΜΩΝ - ΣΕΝΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ , Grekland, 1244 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=618abdcb-54e3-4285-bbb9-7a1f2b7869a5

ELECNET SOLAR ΦΩΤΙΑΔΗΣ, Grekland, 1239 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=3335582a-07dd-4b25-8533-e8aab1f1367d

ELECNET SOLAR ΚΑΝΤΗΣ, Grekland, 1238 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=1181ba46-5a92-4601-b44e-fe40322baf49

ELECNET SOLAR ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Grekland, 1235 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=253ff724-b4bc-4c6e-a8dd-7e64b3e19743

ELECNET SOLAR ΧΑΡΙΣΤΟΣ, Grekland, 1231 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=fcbc5b7a-a66e-43dd-a707-408db13032b2

ELECNET SOLAR ΚΑΛΛΙΟΝΙΔΗΣ, Grekland, 1220 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=fb24a119-124e-4f50-8f15-d133d0c9ad49

ELECNET SOLAR ΓΚΑΡΗΣ, Grekland, 1216 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=94603eb5-e37c-4554-9c00-0c83af540ec2

ELECNET SOLAR ΓΕΡΑΚΙΔΗΣ, Grekland, 1200 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=eeed03c3-e399-40bc-83fc-91fd5e1fb016

9.ΤΕΧΝΗΜΩΝ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1, Grekland, 1189 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=31fb74c3-e759-47eb-8bb5-f5ff686f2c78

2.ΤΕΧΝΗΜΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Grekland, 1153 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=82cbfdbc-ca6e-423f-8413-79386b077a04

9.ΤΕΧΝΗΜΩΝ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ, Grekland, 1140 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=b52d3d97-c9f5-40ab-8ad7-26964af04eec

ELECNET SOLAR ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Grekland, 1103 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=2177e33d-0a75-4549-8a48-2be069bee288

ELECNET SOLAR ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ , Grekland, 1087 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=c984d24e-1ad7-4dcf-a14a-fad28ab6d9e9

------------------------------------------------

Denna anläggning har ett betydligt högre rapporterat utbyte än de övriga, så detta kan eventuellt vara med solföljare, anternativt felaktigt data:

00001-MICROENERGY E.E. ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, Grekland, 2007 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=edb7e927-7c8c-4d19-b22c-efa6b7471625

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sol-utbyte i andra delar av världen

nelos
Inga röda stugor med vita knutar i Grekland inte...

Här är ett exempel:Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sol-utbyte i andra delar av världen

nelos
Jämförde resultatet för sverige och grekland med solinstrålningen angiven som energi per areaenhet (kWh/m²) för en optimalt riktad yta.

Här finns solinstrålingsstatistik för europeiska länder:Större originalbild:
http://pvshop.eu/public/assets/images/sun_irradiation_europe.jpg

Solinstrålningsvärdena för Sverige och Grekland anger att skillnaden mellan sverige och grekland skulle bli större än de i verkligheten verkar bli, iallafall för år 2013. Tar man röda kurvan i indikerar den en skillnad på ca 1650/1100 = 1,5 dvs 50% bättre.

Men solinstrålningen tar ingen hänsyn till paneltemperaturen, som normalt sett är lägre i Sverige, och ger större utbyte än om temperaturen vore samma som i grekland.

Här är en karta över solinstrålning i europa:
http://www.eborx.com/download/en/data/European-Solar-Irradiation-kWh-m2.pdf

Märkligt nog tar man i kartan ingen hänsyn alls till temperaturen när man jämför utbyte.
Längst ned i pdf-filen finns en skala som relaterar solinstrålning till energiproduktion.

Den tar ingen hänsyn alls till temperaturen!

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sol-utbyte i andra delar av världen

nelos
Här är ett urval av data för 57 anläggningar i Tyskland. Anläggningarna från piko solar portal har första bokstav 'A' eller 'B'.
Utbytesvärdena för år 2013 är sorterade i fallande utebytesordning.


Intressant att notera är att de högsta utbytesvärdena för Sverige ligger högre än för Tyskland.
Altdorf8, Tyskland, 1040 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=79222a1d-6e56-4543-ae4f-f5973a64ffa4

Altdorf19, Tyskland, 1022 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=21657283-cabb-4a8b-8e2f-589c4ba2cff1

Blumenhagen, Tyskland, 1008 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=21cb2efa-7d81-46f9-afff-e3fcb4468de7

Betzel, Tyskland, 1003 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=38bdd06d-ebe5-4777-b2ad-6203073b5fa0

Aleo Grützmacher, Tyskland, 994 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=0ecf09e9-893a-4a40-b1f1-71887e21b599

Aleo Kostal Piko 4.2, Tyskland, 986 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=2482e6cb-ff60-4cbc-96fa-a282bfde7f4d

Brand, Tyskland, 981 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=e877980b-0168-4461-ad15-a39a9245c2e7

Beerster Solar, Tyskland, 979 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=00284626-1df6-4b6e-b97b-d181729ecc4b

Aleo Doktorowski, Tyskland, 975 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=cd8c0aa2-404f-44f3-ad39-b97a6ef6871c

Bortfeld, Tyskland, 973 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=9d368264-71d4-47b4-83c0-bd61a2a5b212

Alemannenstr. Rheinfelden, Tyskland, 966 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=d80b9e6a-062b-4dcc-ab88-a464330673dc

ALF S17, Tyskland, 965 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=88401462-d4a7-4186-b552-69a93e7a042f

bunj1, Tyskland, 953 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=812fedb3-60d0-4a86-9355-9f0b104b14a9

Auingerstr. 16 / 82237 Wörthsee, Tyskland, 942 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=95492b1b-1a35-4ea6-b516-783a76916837

A0919, Tyskland, 926 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=a91132a6-c563-48b0-ac79-eadc898752d1

Blessen, Tyskland, 925 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=7f5ec288-3000-48ea-b113-4fa4d9af61ef

Brenner, Tyskland, 924 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=44a3e7a8-8f7a-46d3-9122-19a7687dcb23

Butter,Bernd in Glinde, Tyskland, 918 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=05eae50f-d73f-4781-91f8-e3d9d7b258b7

Berberitzenweg 46, Tyskland, 914 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=d6b48e1f-8c19-461e-844d-24ea73060d38

Brühlstraße, Tyskland, 913 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=09e17326-ba6f-4f3c-9bae-87d0b6f7ebc5

Abwasser Zweckverband Breisgauer Bucht, Tyskland, 910 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=e4237da0-b365-40c0-86ff-b6398af36252

Aleo Günther, Tyskland, 907 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=953deb18-695c-434d-9270-f27a95929393

Anlage Osterwald PIKO 10.1, Tyskland, 901 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=b4f34fee-2799-4a2e-bba0-5a17e99d4b88

Aleo Vollmann, Tyskland, 895 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=47c65340-9212-4e59-bcc2-7e9c64183493

Andreassolar, Tyskland, 886 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=2ed8aa01-d6e7-457b-ac11-60bad4cb865d

Banholzer, Tyskland, 886 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=ccc6f0c8-3bc5-43e8-8d9c-cdce81e2e26e

Aleo Christine, Tyskland, 883 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=a5418594-b7ae-429b-b8e7-a2de31b6a4ce

Aleo Wagner, Tyskland, 877 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=169b588c-f2b8-4642-bfb7-ce8c11602a69

Büttner, Tyskland, 872 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=6ac2fbbf-64d2-4d44-bfd0-876d05abf943

Aleo Rose, Tyskland, 872 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=6cc1da96-1ee2-41a7-9474-5411daef05b0

Abels, Tyskland, 871 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=0eafae7b-80cb-4392-ac64-40e655c24c08

AlexPower, Tyskland, 864 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=4c6d5489-824b-4dd8-9414-178e80429826

Bembennek, Tyskland, 863 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=a340a08a-f1f7-43e9-8a60-a9e8b979a0ee

Anlage Hockenheim (12,92 kWp), Tyskland, 861 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=52001a30-6b3f-47ee-817a-86b5ad5eaad0

Angerer, Tyskland, 859 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=3691d9b9-339f-4183-a408-6889c5717cd6

Bildhauerei Rörig, Tyskland, 851 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=beef3a17-2142-4efe-a0b9-3f0c6d1f7971

Bruegge-Zobel Solarkraftwerk, Tyskland, 851 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=0cd75dbb-dbe9-4700-a72b-3a34fff76eb7

Ahrens, Tyskland, 830 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=69066313-c5db-40a2-9f09-6b712697bf5d

Bockraden, Tyskland, 827 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=a64efe66-1fa3-404e-b4df-e02a209b417b

A7, Tyskland, 826 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=35b5cada-d475-4d01-a9d8-9a02506365f8

Aleo Fialek, Tyskland, 808 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=eefa3815-0589-4927-b8d1-72fbc9bf309a

Bachowski, Tyskland, 799 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=89960ab8-f5dc-4cb4-86e9-65191b2fa74d

Büngern Anlage 2, Tyskland, 796 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=0021221d-3c76-469f-a1cd-1c6adceaa324

B_SK_16, Tyskland, 791 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=a4d10d8d-5287-44e5-83b7-3de852d05c6e

Brausch, Tyskland, 779 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=d9ea65f2-df8e-46b9-8ace-e784d4ac2e3d

BCIM-Fröndenberg -PV, Tyskland, 779 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=abf7fb8a-4124-4f35-84c0-5885736f443d

Blomenkamp, Tyskland, 772 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=69f08384-fe43-4aa8-9e3a-f82a9e791d6d

Aleo Grocke, Tyskland, 765 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=c374b15b-1707-4645-a710-96afd66f57a0

Bunjes, Tyskland, 756 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=e0543c47-d7c0-4860-9baa-7b8695fab33d

BBS II Gifhorn, Tyskland, 748 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=a3346367-ea49-4342-b37d-c4a19f0dbf58

B_BS_62, Tyskland, 744 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=0c7085ba-1cd1-480d-b95c-0c2164da0cee

Aschau Zinnkopfstraße, Tyskland, 724 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=1ce29b1e-ce30-4885-ac7f-0b91801c56be

Alter Postweg 18 Dach,Wintergarten,Garage, Tyskland, 677 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=eacb88da-389f-4ff2-a596-ee24ad2e2686

Aleo Ruden, Tyskland, 611 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=88e4099c-192d-4f2b-aa0f-acdb58db326b

Albachten26, Tyskland, 534 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=7eacefa4-915b-4ef6-89a1-9225cdcf4116

Alter Weg 3, Tyskland, 463 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=3667ca23-10e9-420d-ba99-06a0b42293dd

Anlage Ost, Tyskland, 424 kWh/kW
http://piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=823a0140-768b-428d-8f28-8d3ce0766ebd

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sol-utbyte i andra delar av världen

nelos
Utbyte i Sverige jämfört med Tyskland i grafiskt format:Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sol-utbyte i andra delar av världen

nelos
Här är ett diagram som jämför de olika länderna.

Angivet i kWh/kW per land, sorterat efter utbyte.