Snygg installation

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Snygg installation

BengtK
Har kört förbi ett bygge av flerfamiljshus i Skurup ett antal gånger. Huskroppen är u-formad varav 2 tak rakt i söder.
Tydligen har byggherren tänkt till och endast lagt  takpapp på hela taket och sedan fyllt med solceller. Inbesparat annan takbeklädnad plåt, betong etc.
Dessutom är alla ventilationshattar, avloppsluftning etc. koncentrerade till den norra sidan, vilket gett optimalt utnyttjande av södersidan.


33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27