Snabba frågor angående användning av solceller

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Snabba frågor angående användning av solceller

Marcus
Hej! Skriver just nu på mitt gymnasiearbete som handlar om hur solceller fungerar och om det ska användas i högre utsträckning i framtiden än idag.

För stunden skriver jag om hur individer som använder solceller i sin vardag har för åsikter. Så hade varit  mycket uppskattat om ni hade kunnat svara på några snabba frågor.

Varför använder du dig av solceller?

Till vad använder du solcellerna?

Hur kom du på att använda dig av solceller?

Tänker du ofta på hur miljön påverkas när du gör val i livet?

Vet du själv hur en solcell generar energi?

Skulle du rekommendera att använda till andra?