Skuggningshandbok

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Skuggningshandbok

solis
This post was updated on .
Hej. Jag vill tipsa om en rapport genomförts av Högskolan i Gävle, akademin för teknik och miljö. Den syftar till att vara en lättillgänglig handbok riktad till arkitekter och beställare som beskriver principer för att minimera skuggningens negativa effekter på solelsproduktionen.

Bra läsning. Orkar du inte läsa allt, börja på sidan 28.


Från sammanfattningen wrote
Idag finns bypass-dioder i alla solcellsmoduler. Tillsammans med effektoptimerare i växelriktaren begränsar de kraftigt inverkan från skuggning. Genom förbikoppling sjunker enbart utbytet från de skuggade modulerna, så länge detta ger högst effekt. Därmed förblir de oskuggade modulerna ofta opåverkade.
Om ovanstående stämmer så är behovet av optimerare på varje enskild panel för hantera skuggningar starkt överdrivet.


Länk till PDF.