Skillnad på betongpannor med och utan asbest

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Skillnad på betongpannor med och utan asbest

Dasher
Jag hade ett samtal med grannen häromdagen om betongpannor, och jag kom ihåg att innan vi installerade solcellsanläggningen fick jag höra av någon som städat taket på vårt hus att det är lätt att se skillnad på om våra takpannor är med eller utan asbest, eftersom de takpannor vi har har en annan form än äldre takpannor med asbest.

Jag glömde fråga honom vad denna skillnad är, och nu har jag blivit nyfiken på hur man ser denna skillnad. Är det någon som vet något om detta?