Skatteavdrag vid produktionsöverskott samt ev. två fastigheter?

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Skatteavdrag vid produktionsöverskott samt ev. två fastigheter?

Kirre
Blir inte klok på vad skattemyndigheten menar med begränsningen i skatteavdraget när det kommer till produktion samt konsumtion av egen el per anslutningspunkt. Blir man av med hela avdraget om man skulle råka producera mer än man konsumerar ett år, eller bara på den ”mellanskillnad” där produktionen överstiger konsumtionen?

Kan en person göra skatteavdrag för produktionen på två olika anläggningar/fastigheter (under förutsättnign att man har solceller på båda) så länge man står som ägare av både villa och fritidshus och då också ”kvitta” produktionen vid villan mot fritidshuset så att konsumtionen alltid överstiger produktionen?