Skall vi inte försöka hålla oss till trådens ämne.

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Skall vi inte försöka hålla oss till trådens ämne.

DrivMedEl
Tänker närmast på projekttrådarna.
Skall vi inte försöka hålla oss till trådens ämne när vi skriver ett inlägg. Att ställa frågor om eller diskutera något som tråden inte handlar om leder bara till irritation och dålig stämning.

I andra trådar kanske det är rätt ok om tråden spårar ur när frågeställaren väl fått ett vettigt svar och man kan anse att denna bör vara nöjd.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil