SMHI STRÅNG databas

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SMHI STRÅNG databas

Jonas
Hej!
Jag vill använda SMHIs STRÅNG databas för att se hur mycket solinstrålning jag har i Dalarna :).
http://strang.smhi.se/extraction/index.php

Är det global irradiance eller direct irradiance jag ska använda? Det som jag vill ha ut är alltså "solarinsolation"
dvs Avg. fraction of max. solar insolation (1000W per square meter).

Hoppas någon kan hjälpa mig med detta :).

MVH Jonas
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SMHI STRÅNG databas

nelos
Intressant, en fritt tillgänglig databas med mätdata.

Här finns information:

http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/strang-en-modell-for-solstralning-1.329

=============================================
Direktstrålning är den instrålning som kommer direkt från solen och mäts med en pyrheliometer. Pyrheliometerns intrument är riktad rakt mot solen och följer solens väg över himlavalvet. Med detta instument kan man också mäta solskenstid. För att pyrheliometern ska börja registrera solskenstid kan man säga att det är när föremål börjar få skuggor. Om det är tjocka moln framför solen så att inga skuggor bildas blir direktstrålningen noll och ingen solskenstid registreras.

Pyranometer heter det instrument som mäter så kallad diffusstrålning eller globalstrålning. Diffusstrålning är den inkommande solstrålning utom direktstrålningen. Den diffusa strålningen är med andra ord strålning som reflekterats eller spridits över himlavalvet innan den träffar pyranometern (eller en yta på jorden). För att mäta diffusstrålning måste en skugganordning vara monterad på pyranometern för att skärma bort direktstrålningen.

Med globalstrålning menar vi den inkommande solstrålningen från hela himlavalvet som träffar en horisontell yta. Globalstrålningen är, med andra ord, summan av den direkta och diffusa strålningen som infaller mot en horisontell yta.
=============================================

Låter som det är globalinstrålningen som du är ute efter.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SMHI STRÅNG databas

Jonas
Trevligt, hade missat den förklaringen.
Tack!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SMHI STRÅNG databas

DrivMedEl
Intressant länk!
Bor utanför Lund, så jag kopierade in värden från Lund under oktober i min databas för min solcellsproduktionen och då så sammanfaller kurvorna nästan exakt.
Men hur seriös är data basen från SMHI? Det finns nämligen minst två värden under denna period efter solens nedgång!
Kan det var korrigering för något då det sker under den 23 timman?
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp