SMA tappar kontakten med Wifi (SSID)

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SMA tappar kontakten med Wifi (SSID)

Wik213
SMA växelriktare tappar kontakten med Wifi (SSID) sedan den gjort en Restart Diagnos System, som den gör med en veckas mellanrum.
Blir likadant när man bryter bort växelriktaren med AC brytaren = strömavbrott.
Fungerar normalt sedan jag skrivit in SSID och lösenordet igen.
Är detta som det ska?

Anläggningen är inkopplad i år.