SMA-inverter powervärden

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SMA-inverter powervärden

callec
Om man tittar på SMAs utgående värden på power så är dessa alltid i en multipel av 12w.
Tittar man däremot direkt vad som händer vid varje sekund så är det helt normalt alltså inte 12, 24, 36w osv.
Gör SMAinvertern en avrundning eller?
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325