SMA Sunnyboy SB3300 SÄLJES

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SMA Sunnyboy SB3300 SÄLJES

SunFlower
Köpt av mig från firma som hade haft den installerad 2 mån under en garantiåtgärd på den ordinareie invertern. Den är för stor för mina solceller och nu har jag köpt en 1 kw inverter.

Finns och kan hämtas i Östersund,  alt skickas.

Pris:Bud