SMA Opti Trac

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SMA Opti Trac

magneten
Jag får nu under vintern min anläggning helt/delvis skuggad mitt på dagen av ett intilliggande garage, funderar således på om det skulle vara någon ide att ändra till Opti Trac MPP i växelriktaren under vinterhalvåret?

På sommarhalvåret har jag inga skuggningsproblem har således kört på den "vanliga" standard MPP:n, växelriktaren är an SMA 3600 tl-21

Är det några andra här som kör med optitrac, är det lätt att ställa om med hjälp av Sunny Explorer samt även ställa tillbaks till sommaren?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SMA Opti Trac

nelos
Har inte använt Optitrac, funktionen verkar göra så maximaleffektalgoritmen avsöker ett större område för att hitta ett bättre maximum än det som redan hittats:

http://www.sma.de/fileadmin/content/global/Solutions/Documents/Medium_Power_Solutions/GlobalPeak-UEN101210.pdf

Har inte sett något liknande för min Kostal piko, undrar om standardalgoritmen verkligen hittar globalt maximum för den?

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SMA Opti Trac

Lunken
In reply to this post by magneten
Det är bara att välja on eller off via Sunny explorer, så det är väldigt lätt.

Försökte läsa om det tidigare, verkade som det inte hade egentligen så stor inverkan faktiskt.
Tycker det inte känns som det spelar så stor roll ändå just nu när produktionen ändå är så låg.