Problem med att kommunikation i Sunny Webbox och manager!

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Problem med att kommunikation i Sunny Webbox och manager!

jansimon
När jag skall få igång kommunikationen med webboxen är det tvärstopp. Webboxen har kontakt med invertern via bluetooth (enligt dioderna, blå). Den är kopplad via nätverksswitch till det övriga nätverket, men får error i webläsaren när den skall kommunicera. Använder en Windows XP maskin. Vad är fel?

Likaså i sunny manager så har jag kontakt med Invertern, men får ingen data till programmet. Lokaså har jag inte inställningsmöjligheterna i managern för Invertern. Är inloggad som "installer", men upplever det som om jag är "user". Vad göra
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem med att kommunikation i Sunny Webbox och manager!

jansimon
Oj! Menar inte manager utan Explorer såklart!
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem med att kommunikation i Sunny Webbox och manager!

jansimon
Explorer igång! Det var lite för svag blåtandsmottagning! Skönt! Nu återstår Webbox:ens problem. Någon som brottats med detta?
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem med att kommunikation i Sunny Webbox och manager!

jansimon
Någon med webbox?
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413