Powerstocc 3,6

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Powerstocc 3,6

Padde
Har ett problem med min inverter som inte producerar. Har mätt ingående i inverten och den ligg på 500 och utgående 230 . Men inget värde dyker upp på displayen . Har provat att test köra fläkten , men det står för lågt DC. Alltså måste det vara nåt kretskort som har gått sönder ?? Hoppas nån har något förslag .