Post settings to Fronius Datalogger using requests.post

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Post settings to Fronius Datalogger using requests.post

M A Numminen
Hej där!

Fronius API är endast för att hämta data/läsa parametrar från växelriktaren.

Man kan ju ändra inställningar i växelriktaren genom datamanagerns webbgränssnitt. Därför borde det också gå utmärkt att exempelvis via sin hemautomation göra inställningar helt automatiskt vid behov.

Exempelvis så skulle jag om jag (e.g. mitt hemautomationssystem) ser att exporterad energi varit hög under en tid (exempelvis sedan någon timma tillbaka) automatiskt skicka en inställning för att ändra inställningen för "Dynamic power reduction" till ett något lägre värde. (För att förhindra att säkringarna brinner upp).

Det gäller bara att ta reda på hur web requesten ska se ut och hantera inloggning mm. Jag ska nog kika på detta inom en snar framtid. Kanske är det någon annan som redan gjort detta?