Planering av anläggning.

classic Classic list List threaded Threaded
17 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Planering av anläggning.

Thorsvensson105
Hallå.
jag planerar en anläggning på mitt villatak.
Tanken är 26st 1X1,6M paneler, jaga har kikat på Luxor ECO LINE M120 HC 340Wp.
Jag har taket i tre riktningar 18paneler i Syd, 4 i Väst och 4 i Öst.
Kanske vore en Växelriktare med tre MPPT? Här finns bla: Kostar plenticore plus 5,5
Det är även mindre skuggning på 4 av panelerna som kanske behöver optimerade?

Jag är ute efter max effekt och ekonomi. Det gör inget att cellerna är grå/blå.
Vad säger expertpanelen? är jag helt fel på valet av paneler och vad bör jag ha för växelriktare?

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

Arne
This post was updated on .
Först välkommen till forumet,

Tak mot söder med takkupa ger obönhörligt skugga på paneler till vänster och till höger om takkupan. Ganska svårt fall. Ofta väljs därför SolarEdgesystem där man har effektoptimerare på varje panel. Då går det bra. Då seriekopplar du alla i en enda sträng, såvida du inte överskrider 11,25 kWp i strängen. 26 x 0,34 = 8,84 kWp och går bra.  Sedan har SolarEdge 2 MPPT, så du får en ledig MPPT för framtida utbyggnad. Garagetaket kanske? Eller några på en markställning? Eller norrsidan på hustaket, en norrpanel ger då bara ca hälften per år vad en söderpanel ger. Men en molnig dag ger alla paneler, både söderpaneler och norrpaneler lika många kWh. Det finns många molniga dagar på ett år.

4 paneler i en sträng ger tomgångsspänning på ca 170 V och är nog alltför få för att komma upp i startspänning för en MPPT på en växelriktare. Ofta måste man upp i ca 200 Volt för att MPPT ska vakna upp och starta. Därför svårt även med en växelriktare som har 3 MPPT.  Även om du skulle hitta en växelriktare med 3 MPPT och som har så låg startspänning som bara ca 170 volt, då har ju fortfarande den elaka skuggan på panelerna på södertaket.

Panelerna du nämner vet jag inget om, kanske dyra? Vill du ha så mycket effekt som möjligt finns väl ännu starkare, LG har på 360 Wp och ännu starkare om du har stor plånbok och kostnaden inte spelar roll.

Fotona du har lagt in är för breda, man måste rulla för att se. Obekvämt. Du borde minska ner det. ca 700 pixlar brett är max utan att behöva rulla.

Har du åskavledare på taket, man ser en kabel löpa på nocken?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

Thor Svensson
Panelerna betalar jag 1500kr/st för. Billigt?
Jag vill ha ett så enkelt system som möjligt och undviker gärna optimerare om det går.
Med ett annat system än solaredge så kan jag ha optimerare enbart på de berörda panelerna.
Blir det inte problem med spänningen att köra 26paneler på samma slinga?

I min telefon så ser bilderna bra ut.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

Thorsvensson105
Ja, det sitter åskledare på taket. Jag tänkta använda denna till att jorda anläggningen.

Angående slingor, Tanken var att lägga samtliga paneler i Syd på en och de 4 väst och 4 östriktade i en.
Då borde jag endast behöva optimerade på de 2-4 paneler som hamnar i skygga från takkupan?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

TommyE
Med bara 2 till 4 optimerare, så undrar jag om du behöver ha några alls. Bypass dioderna gör ett bra jobb hos oss, under vår och höst när vi har delvis och helt snötäckta paneler. Om det inte är allt för eländigt att montera in i efterhand, så hade jag nog initialt låtit bli.

Vi hade 8 paneler första året och det gick bra.
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna.
Produktionsdata: PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

Gunnar
Jag skulle lägga panelerna 1 till 9 och 19 till 22 i en slinga och panelerna 10 till 18 samt 23 till 26 i den andra slingan. Du får då 13 paneler till varje ingång på en vanlig växelriktare som tex Fronius Symo 8,2 kW. Panelerna du har tänkt dig är av den nya half cut modellen som är extra tåliga mot skuggning så optimerare är troligtvis onödiga.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

Arne
This post was updated on .
Halvcellspaneler är inget annat är 2 paneler i en panelram, och som är parallellkopplade inne i panelen.

Monteras sådana paneler i porträtt och skuggan stiger underifrån uppåt, och halva panelen är skuggad till halva sin höjd, då klart, klarar den skugga på så vis att den ger halva effekten av vad en oskuggad sådan paneler ger. Stiger skuggan ytterligare ca 10 cm, ger den inget alls. En vanlig helcells-panel med samma märkeffekt, lika skuggad till halva sin höjd, ger då inget alls.  Men i Tor Svenssons fall verkar alla panelerna vara i porträtt, och skuggan sveper från höger till vänster under dagen, då ger halvcellspaneler troligen inget mer än vanlig helcellspanel.

Däremot har jag sett att halvcellspaneler har en mindre effektkoefficient vid stigande paneltemperatur, dvs effekten avtar mindre med stigande paneltemperatur, jämfört vanlig helcellspanel. En vanlig helcells-panel har ca -0,40 %/K, medan halvcellspanel ca -0,26 %/K.

Vid en temperaturökning från 25 grader C på 10 grader, minskar en vanlig helcellspanels effekt med 4 %, medan halvcellsmodulen med blygsammare 2,6 %. Detta tycker jag är intressantare att peka på och inte den blygsamt bättre skuggtåligheten.

I praktiska termer uttryckt, en 330 Wp panel ger vid 45 grader C:
halvcells-panel: 313,0 W
helcellspanel: 304,1 W

Skaffa en SolarEdge SE17k och SolarEdge effektoptimerare P700(eller P730) Då kan du koppla 2 paneler till varje effektoptimerare och blir liten lägre totalkostnad. På köpet får du en våldsam utbyggnadspotential till 22,95 kWp. Framtida paneler på markställning, på annat tak?
Det som är osmakligt är att med P700(eller P730) får du bara 13 st seriekopplade P700(eller P730), vilket är miniumum. Tillåtet av SolarEdge, men ofta bättre att ha åtminstone 14 st P700.

Men du kan välja att ha en SolarEdge effektoptimerare P370 på varje panel, blir högre pris.

Du har paneler i tre olika väderstreck, och inte bara det, utan dessutom skugga som vandrar över paneler. Det är detta som gör det svårt utan att tillgripa effektoptimerare.  Skulle du ha haft alla 26 panelerna i samma väderstreck och samma taklutning, men haft ett par som skuggades någon timma under dagen av t.ex. en skorsten, då skulle det inte vara stort problem med skugga för ett system utan några effektoptimerare.  Men det har du inte, utan mycket knepigare.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

Gunnar
SolarEdge anläggningar bör man nog undvika tillsvidare med tanke på den utredning om störande solcellsanläggningar som nu görs av Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten. Vad som hittills kommit ut är att det främst är anläggningar med optimerare som orsakar störningar. Det skulle inte vara roligt att få nyttjande förbud på en nyinstallerad anläggning.

Det kan också vara bra att känna till vad en av Sveriges ledande experter på solceller skrivit om optimerare.
http://bengtsvillablogg.info/2019/06/20/bondfangeri-nar-det-galler-effekten-av-skuggning-av-solceller/
Efter att Bengt skrivit detta så har Vattenfall backat och beklagat att man gått ut med felaktig information.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

Arne
Det står på sidan 2 i den engelska instruksanvisningen för SolarEdge "Three Phase System with SetApp Configuration"  under Kapitel  "Emission Compliance" att utrustningen har provats och befinnits uppfylla gränser för lokala föreskrifter. Det står att apparaterna alstrar och använder högfrekvent energi och att den även kan utstrålas och om den inte installeras enligt instruktionerna, kan orsaka skadlig radiointerferens på radiokommunikation.

Att radiostörningar från SolarEdge komponenter inte skulle ha upptäckts i Tyskland av tyskarna ännu, och förbjudits där, som har mångdubbelt fler SolarEdgeanläggningar än i Sverige, är litet konstigt, kan man tycka.

Vi har en SolarEdgeanläggning.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

Thorsvensson105
In reply to this post by Thorsvensson105
Tack för era svar.
Perfekt att hitta detta forumet med lite opartiska åsikter.

Jag funderar nu efter lite mätningar på om jag borde komplettera anläggningen med 30st paneler på garaget. 35graders lutning i VNV ca: 290-300grader (azimuth120).

Antingen så blir det då två inverters ( en i garage och en i husets källare) eller en inverser med tre ingångar.
slingorna blir då 13/13 samt 15/15 eller med en inverter 13/13/2x15.

effekten blir då 56X340=19040W men detta är teoretiskt.
jag räknar med att effekten på huset är 26X340X09=7900w
och på garaget 30X340X0.8X0.9=7300w (riktning VNV)
total effekt blir då 7900+7300=15200W peak

Den nominella effekten på panelen är ännu lägre. vad dimensionerar man för och hur mycket?

Som jag ser det så borde det vara ekonomiskt effektivt med en inverser med tre slingor och ca: 15kw?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

Thorsvensson105
NOCT effekt på 340w panelen är 252W.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

Arne
This post was updated on .
Med en SolarEdge SE17k-N4Setup på 17 kW kan du göra allt det där både hustakets 3 olika tak och garagetaket. De heter numer SE17k-N4setup och saknar display. Du slipper ha 2 växelriktare och blir billigare.
SolarEdgeväxelriktare har 12 års garanti och effektoptimerarna sanslösa 25 år.

SolarEdgeväxelriktaren har 2 oberoende DC-ingångar. Du kan ha 2 olika strängar till den. T.ex. kan du ha hustakets 26 paneler och ta 2 st av garagets paneler och göra en sträng. Den andra strängen gör du av de övriga 28 panelerna på garaget. Effektoptimerarna kommer att paja, men när en effektoptimerare pajar, så funkar resten av anläggningen normalt. Det är inte som man kan tror, att när en effektoptimerare pajar i en sträng, att allt i strängen slutar fungera. Inte som en hederlig gammal julgransbelysning, när en lampa pajade att allt blev mörkt.

Tor Svensson kolla på vår anläggning, 1 växelriktare och 8 olika tak i olika väderstreck och taklutning, 69 paneler. Det gick med 1 st SolarEdgeväxelriktare.
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Ny-9-2-till-16-3-kWp-solcellsanlaggning-juli-2015-tp5008649.html

Nu i juli 2020 kommer den att ha gått 5 år. 4 st effektoptimerar har pajat hittills.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

Thorsvensson105
Problemet är att det blir en enorm merkostnad för alla optimerade.

En Kostal PICO 15 gör allt detta med sina 3 MPPT och ett 10-tal TIGO TS4R på de paneler som blir skuggade eller ligger i olika väderstreck.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

Arne
This post was updated on .
1 Kostal Pico 15 kostar ca 28000 kr
10 Tigo kostar ca 6000 kr
blir 34000 kr

1 SE17k-N4Setup kostar ca 18000 kr
28 P300 kostar ca 19600 kr
blir 37600 kr

Så enorm skillnad är det inte, är det? Bara ca 3600 kr.
Skulle det sedan visa sig att det behövs ännu fler Tigo än 10 st, då blir skillnaden ännu mindre.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

Thor Svensson
Jag såg att det inte var så stor skillnad.
Kanske är det trots allt smidigare med SE?

Vad har ni för montagesystem?
För och nackdelar?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

Arne
This post was updated on .
I början av tråden finns bl.a. firma som hjälper till med solcellsanläggning, montagematerial och övrigt och vi fick i vart fall hjälp tämligen snabbt.
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Ny-9-2-till-16-3-kWp-solcellsanlaggning-juli-2015-tp5008649.html
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Planering av anläggning.

robertlewisno
In reply to this post by Arne
Thanks for sharing