Placering av solpaneler

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Placering av solpaneler

rikkitikkitavi
Utöver mitt uterum har jag sett över alternativa placeringar för ordinära paneler:

1) på taket till carport, azimuth -10 grader, taket är plant (svag lutning 3grader åt västr) och ca 4*10 m, jag räknar med att få in 9*2 eller 6*3 paneler ca 1600*1000mm

2) på taket till huset, delar då panelerna i azimuth -100 och 80 grader, area så mycket jag har råd med
(taklängden är 8 m och huset är 14 m långt)  lutning 45 grader.

Fördelen med 1) är att installationen blir busenkel, det krävs någon form av ramverk fäst i carportstaket som jag spänner fast panelerna i. Med fördel i trä, så håller det nog 10 år ialla fall.

Jag skulle vilja ha lite lutning (mot söder) på dem, men då får jag ju lite skugga i "botten" på varje panel vid låga solstånd.

Jag har försökt modellera med en "horisontfil" på Pvgis webapplikation där jag försökt rita upp omgivningarnas skugga, inklusive den från panelen framför.
Det är ganska stor skillnad om man lutar de 10-20 grader upp från horisontalen.
Vet dock inte om det är rätt metod.

Sista alternativet är att bygga ett sluttande plan på carportstaket, ev brutet i två delar men det blir lite bökigt tyvärr och åtminstone 1 m högt. Grannarna kan ha vissa synpunkter...

Vad kan man göra?
2) Detta blir på

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Placering av solpaneler

Arne
This post was updated on .
Det vanligaste måttet på 60-celliga(vanligast) solcellsmoduler
är 1640 x 992 mm och ca 40 mm tjocka.
Det finns även 54-celliga som är ca 1480 x 992 x 38 mm.
Och det finns 72-celliga som är 1956 x 992 x 40 mm.

I boken "Regenerative Energisysteme", Volker Quaschning, 8:e utgåvan, 2014,
så står det på sidan 83 till 86 hur man på en horisontell yta (tak, fält etc.)
skall vinkla upp solcellsmodulerna för att få högt utbyte.
Och optimalt avstånd mellan solcellsmodulerna.
De skuggar ju varandra, precis som du säger.
Kanske har de den till utlåning på Tekniska Högskolan i Lund.
Annars bör du kunna hitta på internet med
sökord "Aufständerung Solarmodule" , "Eigenverschattung", auf Flachdach.

I boken "Photovoltaik", av Konrad Mertens 2:a utgåvan, 2013,
så står på sidan 238 till 239 står också om "Eigenverschattung" på platt-tak.


Här nedan en tabell kan man direkt kan se hur azimut och
uppvinkling av solcellsmodul  påverkar helårsutbytet.


Vid azimut = 0 (= rakt mot söder) och uppvinkling 35 grader, fås talet 100,
vilket ger högst kWh-årsskörd för solcellsmoduler.
För alla andra azimuter och uppvinklingar fås ett lägre tal.
Ett helt horisontellt tak ger 88,3, vilket inte är så illa, alltså man förlorar 11,7 %.
Detta är dock för ett geografiskt läge ca 1/3 del ner i Tyskland.

Denna tabell kan man emellertid anse gälla även för södra Sverige.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Placering av solpaneler

rikkitikkitavi
In reply to this post by rikkitikkitavi
Jag funderade lite och googlade lite och räknade lite också och visst är det så att i vårt nordliga läge kommer panelerna skuggas en del om man inte har ganska stora avstånd mellan panelerna vilket skär in kraftigt på installerad effekt. Och då blir helt plötsligt kostnaden för inverter och andra saker som elektrikerns arbete överväldigande. Det blir inte så intressant.

Nu tänkte jag mig att man lägger dem ner på långsidan. Hur ser strängarna med solceller ut?

60 st , 30 volt får mig att tro att det är 3 *20 st i serie? De flesta har väl tre strängar med solceller, alla med varsin bypass diod. Isåfall tappar man worst case en sträng kanske av 3 , vilket reducerar output ordentligt vid skugga. Men om de står upp på kortsida stoppar det ju helt upp.

(jag jämför nu med ditt inlägg om partiell skuggning, Arne)

Annars är det lägre lutning ,< 10 grader som gäller, mest för att smuts skall rinna av :)

Snö har vi inte mycket här nere ändå.