Piko stats - applikation för att hantera mätdata för Kostal piko

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Piko stats - applikation för att hantera mätdata för Kostal piko

nelos
Hittade applikationen "piko stats" som är öppen källkod, och gör att man kan hantera mätdata från växelriktaren, kan kanske vara intressant :

http://sourceforge.net/projects/piko/
http://sourceforge.net/p/piko/home/Wiki%20Home%20Page/


Men piko solar portal fungerar bra för mig, så jag fortsätter med den lösningen.
http://piko-solar-portal.de/
http://www.kostal-solar-electric.com/download/solar_portal/KSE_EN_PSP_2012-12-04_Manual-PIKO-Solar-Portal.pdf