Piko 10.1 säljes

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Piko 10.1 säljes

chrilleman
Kommer få en Piko 10.1 över, använda i 1,5 år. Producerat 17300kWh.

Ge ett bud på den! Finns i mellersta Skåne.
Kvitto och garanti finns.