Parallellkopplade växelriktare fungerar ej bra

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Parallellkopplade växelriktare fungerar ej bra

corrado95
Har 2 st VR Sofar HYD 20KTL-3PH
7+7 batterier med kontrollenheter, Sofar GTX3000.
Kör Ö-drift i Thailand
Har nu parallellkopplat VR för att jag ska kunna få 64A per fas så jag kan ladda elbilen som drar 32A.
Men det fungerar inte bra. Det som händer är att det bara är slavbatteriet som laddas ur. Mastern tar tom ström från slaven. Det gör ju att slaven slås av när batteriet kommer ner till 10%. Och sen kan jag ju bara ta ut 32A. Det var tom så i morse att mastern slog ifrån efter knappt en timme när jag laddat bilen med 16A. Ska det inte fungera så att batterierna laddas ur lika, att man kan se att SOC på de båda batterierna är mycket lika? De båda "load" från VR är sammankopplade i elpanelens huvudbrytare. Så här ser sammankopplingen ut:
Jag har försökt få hjälp av Sofar i Kina, men det är en besvikelse.
Är det någon som har en idé?