PVOutput

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

PVOutput

callec
Ni som inte vet ännu..
ÅÄÖ fungerar nu i namn o adresser.
Och lägg gärna till förkortning på ortsnamnet på er anläggning.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325