PID - Potential Induced Degradation

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

PID - Potential Induced Degradation

Micke
Administrator

Enligt den tyska tillverkaren av växelriktare, SMA, kan det vara lämpligt att jorda minussidan i ett solcellsystem. Anledningen sägs vara att panelerna annars kan åldras fortare eftersom elektroner vill vandra iväg mellan cell-plattorna och solpanelens aluminiumram. Detta gäller i första hand system med seriekopplade paneler med höga spänningar.

Fenomenet kallas PID, Potential Induced Degradation.

Här finns ett dokument med mer information: PID-TI-UEN113410.pdf