Överspänningsskydd

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Överspänningsskydd

leiris
Hej!
Ny på forumet! Har hittat mycket intressant här under mitt projekt som nu snart är klart. Tackar för det. Har installerat 22,4 kW på två takfall, 4 strängar. Mina frågor gäller överspänningsskydd:
1) Behöver varje sträng sitt eget överspänningsskydd eller kan man använda ett till alla strängarna?
2) Jag har en luftledning in till huset och åskan går ganska hårt ibland. Elektrikern råder mig att installera ett överspänningsskydd (grov och mellan) på AC-sidan som ska ha egen metallkapsling och jordning med ett spett. Kostnad 13000. Tycker det låter dyrt... Är det rimligt?? Vad är det för nackdel med att sätta skyddet i befintligt mätarskåp? Har redan grävt ner jordspettet. Kan man använda separat jordledning även till överspänningsskydd som sitter i mätarskåpet?
PRO
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Överspänningsskydd

PRO
Fråga 1.
Överspänningsskyddet är väl avsett för att skydda växelriktaren och bör då installeras i de ledningar
Som går in i densamma, två olika strängar som går in = 2 (4 +/-) skydd.
Fråga 2.
Det är nog inget dåligt råd att koppla in Överspänningsskydd på AC-sidan. Personligen tycker jag att det inte är lämpligt att införa ytterligare jordpotential, utan bättre att använda den från inkommande nätet.
VX: Fronius Symo 6.0 trefas, PV: Perlight 290 W, 5220 W, läge syd, Gbg, mark, lutning 39 grader.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Överspänningsskydd

Arne
Överspänningsskyddet på DC-sidan är till för att skydda solcellpanelerna och växelriktaringången från otillåtet hög spänning(mer än 1000 Volt). Alltså, inte endast skydda växelriktaren.

Har du el-servis på luftledning ska du lämpligen ha överspänningsskydd även på AC-sidan. Det är ju lika illa om du får in överspänning in i växelriktaren från det hållet.

Varje sträng (MPPT) in på växelriktaren ska ha ett överspänningsskydd.

Du har 4 strängar. Hur har du kopplat dem? Det finns väl inga växelriktare med 4 separat MPPTingångar?
Du måste ha parallellkopplat några av dessa strängar.

Är det inte ditt elnätsbolag som ska garantera att du får korrekt spänning levererad till din leveransgräns? Alltså de ska bekosta överspänningsskydd om det krävs sådant. Du har väl ett elabonnemang för leverans av 3 x 400 Volt, inte 3 x 5000 Volt.