Överdimensionering av solcellssystem?

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Överdimensionering av solcellssystem?

Isidor
Jag undrar hur ett off-gridsystem av solceller påverkas av att vara överdimensionerat? Om en dimensionerar systemet så att behovet även täcks vintertid (bortse från kostnader och takyta) så kommer det vara en stor överproduktion på sommaren. Hur påverkas solceller och batterier av detta? Förkortas livslängden? Minskar effektiviteten? Är en överdimensionering något att rekommendera? Varför/Varför inte?

(Jag passar även på att fråga er kunniga inom området angående en annan fundering jag har. En solcell ger ungefär 0,5V och man kopplar samman 30 till 36 celler för att komma upp i 12V respektive 24V. Varför kopplar man inte samman 24 celler för att få 12V och 48 celler för att få 24V? Är det någon fundamental sak jag har glömt när jag tänker?)
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Överdimensionering av solcellssystem?

nelos
Livslängden på systemet förkortas inte av att ha stora solpaneler i förhållande till batteribanken.

Istället kommer lisvlängden på batterierna att förlängas eftersom de inte behövas laddas ur lika mycket.
Urladdning påverkar livslängden negativt för blybatterier.

Solcellernas livslängd påverkas inte, att generera el påverkar inte solcellers livslängd.


Spänningen på en obelastad solcell är ungefär 0,5V, som du skriver, dvs den öppna spänningen är ca 0,5V.

Men spänningen vid maximal effekt är mindre än 0,5V. Den spänningen är i storleksordningen 12/36 = 0,3V.

Med 36 celler kan man använda en enkel PWM-regulator för att ladda blybatterier.
PWM-regulatorn är principiellt en ledare (utan resistans) mellan solpanel och batteri.

Solpanelspänningen kommer ungefär att ligga vid maximaleffektpunkten så att man får ut så mycket energi som möjligt.