Överdimensionera solkraftsanläggning?

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Överdimensionera solkraftsanläggning?

Björken
Historiskt har vår konsumtion legat på 3500-4000 kWh årligen. Funderar på att installera solceller med 4,62 kWp i toppeffekt och förväntad produktion 4400 kWh/år. Har förstått att skatterabatten på 60 öre/kWh då eventuellt ryker på mellanskillnaden men jag förstår ändå inte hur det kan vara ekonomiskt ofördelaktigt att överdimensionera sin anläggning? Är det beroende på att jag riskerar att få betala byte av elmätare själv och att jag åker på eventuella skatter och administration som småskalig elproducent om min produktion överstiger konsumtionen? Något annat att beakta vid eventuell överdimensionering?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Överdimensionera solkraftsanläggning?

Perwis
Du verkar ha förstått det rätt.

Jag körde också lite överproduktion men kollade först med nätägaren att det var ok. Och även med elhandelsbolaget.

Men i framtiden så kommer vi säkert ha en elbil och ökar då konsumtionen.

Och marginalkostnaden för några extra paneler är ganska låg så jag tycker att man ska försöka sätta upp så mycket man har plats för.  Dessutom får man bara bidraget en gång för varje tak.
30x275W Amerisolar AS-6P30 Poly, Fronius Symo 6kW växelriktare, Fronius Smart Meter, Schletter montagesystem för falsat plåttak, 5 graders lutning, Orientering NO.