Optimera strängarna vid lite sol...

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Optimera strängarna vid lite sol...

Micke
Administrator
Hej allihopa

Jag har försökt testa om man kan vinna lite extra effekt under den mörka årstiden genom att koppla om strängarna på taket.

Jag har tre strängar med 5 / 6 / 7 paneler kopplade till varsin växelriktare på 1200 / 1700 / 1700 Watt.

Först försökte jag seriekoppla två strängar med 6+7 paneler till en 1700 Watt växelriktare, men spänningen blev för hög. Jag förstod givetvis att spänningen kunde bli för hög, men min teori var att spänningen skulle stiga långsamt när solen gick upp och när växelriktaren till slut startade skulle den belasta panelerna så att spänningen hölls nere, tack vare MPPT-regleringen. Med det fungerade alltså inte. Antagligen så testar växelriktaren lite olika belastningar och släpper då upp spänningen lite för mycket.

Nästa steg var att parallellkoppla dessa två strängar istället. Växelriktaren (Sunny Boy 1700) har ju dubbla ingångar, så det var inga problem.

Jag har jämfört normal koppling och parallellkoppling i ett par dagar. Se diagram:
Parallellkkopplade solceller

De blåa prickarna är effekten från två strängar parallellkopplade till en växelriktare.

De röda prickarna är den sammanlagda effekten från samma två strängar kopplade till varsin växelriktare.

De gröna prickarna i diagrammet är en referensmätning. Jag har ju en tredje sträng som består av 5 paneler kopplade till en 1200 Watt växelriktare. Den har varit orörd under testerna och får fungera som referens. Mätvärdena har sorterats i storleksordning efter referensen. På så sätt tar jag hänsyn till att effekten varierar med solens närvaro.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Optimera strängarna vid lite sol...

Micke
Administrator
This post was updated on .
Vad blir då slutsatsen? Ja, möjligen kan man vinna några Watt på detta, men frågan är om det är värt besväret?

En möjlig felaktighet i jämförelsen är att jag parallellkopplar två strängar med 6 och 7 paneler. Den sjunde panelen i den ena strängen blir möjligtvis inte lika effektiv när den parallellkopplas med en mindre sträng. Kanske kan man kompensera för detta genom att räkna bort en sjundedel av effekten i den strängen när den arbetar med en egen växelriktare.

När snön försvinner skall jag fortsätta mätningarna under en längre tid, så får vi se vad det ger. Fortsättning följer... (kanske :-)
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Optimera strängarna vid lite sol...

nelos
En möjlighet skulle kunna vara att koppa dina 18 paneler i två strängar som 9 + 9 istället,
då skulle spänningen förhoppningsvis kunna hållas inom sina gränser.

Jag antar att du inte har någon enkel möjlighet att koppla om panelerna utan att gå upp på taket,
och kanske även lossa några paneler. Men om du i sommar kopplar in några extra uttag från panelerna
skulle det gå enkelt att koppla om när vintern kommer.

En sådan här skulle kunna användas för inkopplingen:

http://www.soleldalby.se/shop/installationsmaterial/kontakter/mc4-hona-forgrening.html