Optimera antal paneler - Fronius Symo Gen24

classic Classic list List threaded Threaded
12 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Optimera antal paneler - Fronius Symo Gen24

Kristian
Ska nu beställa en Fronius Symo Gen24 10,0 med BYD HVM.
Har två tak med olika orientering och vill optimera antal paneler. De två tänkta taken kommer vara kopplade mot olika MPP-ingångar och kommer ju aldrig ge maximal effekt samtidigt.

Fronius config 4.0 tar inte hänsyn till takens orientering och begränsar mig till ca 19 paneler på varje tak, men de förutsätter att man räknar med att båda taken maxar samtidigt.
Jag tänker att man kanske skulle kunna köra 30 paneler fördelat på två strängar, på varje tak.

Tak 1:
23 graders lutning, orientering 163 grader (dvs nästa syd)

Tak 2:
38 graders lutning, orientering 255 grader (dvs nästan väst)

Fronius Symo:
PV input power 10,42 kW
Max. PV generator power (Pdc max) 15 kWpeak

Panel 325 w

Jag har ställt frågan till Fronius men inte fått något svar.
Tänker jag rätt?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Optimera antal paneler - Fronius Symo Gen24

Arne
This post was updated on .
Har du i Fronius Configurator 4.0 quick  provat att öka från 120 %(förinställt värde) till ett högre % vid inverter ratio max? Då borde programmet tillåta fler än 19 st paneler i de seriekopplade strängarna.

Hur kan det vara att solcellsfirman du kontaktat inte är kapabel att se vad du behöver och hjälper till?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Optimera antal paneler - Fronius Symo Gen24

Kristian
Ja, om jag tex ökar till 150% så föreslår den 46 paneler, men också en märklig fördelning strängarna eftersom den inte tar hänsyn till orienteringen.
Frågan är egentligen hur mycket taken ger som mest tillsammans, och hur mycket man vågar ladda på?
Nästa alternativ är ju förstås att köpa en inverter till, men det vill jag undvika.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Optimera antal paneler - Fronius Symo Gen24

Kristian
Måste två strängar kopplade till samma MPP innehålla lika många paneler dvs ge samma spänning?
Kan ex en sträng innehållande 10 paneler på ett tak kopplas till samma MPP som 16 paneler på ett annat tak. Taken har samma lutning och orienterade i samma riktning men det ena taket blir skuggfritt tidigare på dygnet än det andra.
?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Optimera antal paneler - Fronius Symo Gen24

Kristian
Ingen som har någon input?

Kanske bör jag dela upp de 16 paneler jag har på garagetaket och låta 13 av dem utgöra en sträng och koppla 3 av dem i serie med ytterligare 10 paneler på stora huset. Det skulle då bli 2 st strängar med 13 paneler i vardera som kopplas på samma MPP. Taken har samma riktning och lutning men det är ca 50 meter solkabel mellan de två panelfälten.
Är det ok?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Optimera antal paneler - Fronius Symo Gen24

Gunnar
Vilka paneler är det du har? Hur många som kan kopplas i serie beror bla. på vilken spänning de kan leverera. Är det 16 paneler på garaget och 23 st på huset som du har plats för?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Optimera antal paneler - Fronius Symo Gen24

Kristian
Så som jag tänkte nu skulle 21 paneler som placeras på ett syd-västtak utgöra en sträng och kopplas till en MPP,
Sedan placera 16 på garaget och ytterligare 10 på ett annat i samma tak med samma riktning och lutning. Om de ska kopplas mot en MPP antar jag att de måste kopplas ihop 13 & 13 mot en MPP.
Panelerna är Trina 325w.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Optimera antal paneler - Fronius Symo Gen24

Gunnar
Jag skulle välja att minska antalet paneler något för att inte riskera att överbelasta växelriktaren. Lägg syd-västtakets 21 paneler på en ingång. På den andra ingången lägger du garagets 16 paneler seriekopplade med 5 paneler på det andra taket som har samma riktning. Välj gärna 10 mm2 kabel då avståndet var ganska långt. Genom att ha max antal seriekopplade paneler i varje sträng så kommer anläggningen att producera under längre tid per dag med högre effekt så förlusten med att ha färre paneler blir inte så stor. Om du absolut skulle vilja ha några fler paneler så kan dessa lämpligen anslutas separat till några microinverters av den här typen.  http://vancos.se/microinverter-yc1000/  Det finns även andra fabrikat på microinverters.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Optimera antal paneler - Fronius Symo Gen24

Kristian
Ok, Tack för svar Gunnar.

Jag har sedan tidigre grävt ner 2 x 6mm2 kabel mellan garaget (där även växelriktaren skall placeras) och stora huset där de 21 panelerna är tänkt att placeras.

Det är nog ett klokt förslag att då eventuell köra på 5 ytterligare paneler på stora huset. Det innebär dock att det blir två loopar, en på garagetaket och en mindre i samma sträng på stora huset.
Är detta ett problem?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Optimera antal paneler - Fronius Symo Gen24

Gunnar
Du ska undvika att det blir lopar på taken genom att dra ledningen från den sista panelen samma väg tillbaka som de seriekopplade ledningarna från panelerna och tätt intill dessa. Seriekoppling av de båda takens strängar görs sedan i garaget.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Optimera antal paneler - Fronius Symo Gen24

Kristian
Förstås, Tack Gunnar!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Optimera antal paneler - Fronius Symo Gen24

magneten
In reply to this post by Kristian
Prova att göra en simulering av din anläggning i ex Solaredge Site designer så ser du direkt hur mycket paneler som är lämpligt med en 10kW växelriktare med dina montagelägen då site designer beräknar värdena på verklig effekt. Sedan går det att bygga motsvarande system med din Fronius

6mm2 kabel till slingorna räcker gott om det är mindre än 100m mellan byggnaderna
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW