Opti-trac SMA växelriktare

classic Classic list List threaded Threaded
5 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Opti-trac SMA växelriktare

Arne
This post was updated on .
Jag tror att Opti-tracken fungerar på så sätt att den tittar momentant (vid varje ögonblick) litet längre bort längs effekt-spänningskurvan för en solcellsmodulsträng, än vad en vanlig MPPT-tracker gör. Den söker över hela effekt-spänningskurvan för att finna den punkt som ger högst effekt.
Hur ofta den söker över effekt-spänning-kurvan vet jag inte. Den kan ju inte göra det alltför ofta, eftersom avsökningen måste ta viss tid och då förloras effekt.

Tidigare kunde det vara så att MPPT-tracker fastnade på en lokalt max.effektpunkt och blev sittande där, trots att det fanns en annan punkt på effekt-spänningskurvan som är mycket högre. Men eftersom MPPT-trackern endast sökte i sin närmaste omgivning efter effekt effektmax-punken, såg den inte den högsta effektpunkten som ligger litet längre bort.

GMPP = global maxeffektpunkt
LMPP = lokal maxeffektpunkt

MPPT-trackern ska alltså hitta GMPP-punkten.
Det vore konstigt om inte andra växelriktartillverkare gör detsamma. Det är ju inga konstigheter. Det är bara en programmering. De kanske redan har, men skryter inte om det som SMA gör.Är det så att man inte har något som skuggar, då ska man givetvis inte ha Opti-trackern påslagen, eftersom när den ränner runt och letar efter annan max-effektpunkt än just den, den har hittat, då förloras effekt. Om en solcellsmodulsträng inte skuggas, då finns nämligen endast en enda max-effektpunkt, den blå kurvan ovan.

Jag hittade detta på SMA hemsida, men jag försvenskade det litet.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Opti-trac SMA växelriktare

magneten
Låter vettigt som du resonerar Arne!

Man kan välja om man vill köra med Optitrac funktionen  påslagen eller AV.

Slår man på den kan/får man oxå välja ett tidsintervall som den skall jobba med ex 5, 10 eller 15 minuter.

Har man ingen skuggning alls så rekomenderas att ha denna funktion avslagen för maximal produktion.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Opti-trac SMA växelriktare

Arne
This post was updated on .
Skuggning kommer inte plötsligt utan smyger fram långsamt gradvis. Det verkar alltså vettigt om MPPT-trackern bara gör avsökningen över hela effekt-spänningskurvan vart ca 5 minut eller så.

Har inte Fronius något liknande? Opti-trac kallas skuggnings-management på svenska.
Fronius borde ha något liknande tycker jag, men de kallar det då givetvis inte Opti-trac, utan något annat tjusigt. Eller kan det vara så att SMA har patent på det?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Opti-trac SMA växelriktare

Arne
This post was updated on .
Fronius verkar ha motsvarande SMA Opti-trac, men Fronius kallar det "Dynamic Peak Manager", förkortas DPM, se:
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_Dynamic_Peak_Manager_in_Fronius_SnapINverters_EN_AU.pdf

Tydligen har alla levererade Fronius Symo från SWfro25130 den och är alltid aktiverad vid leverans.
Kan tydligen stängas av eller sättas på för en eller båda MPPT.
Skannen utförs var 10 minut och kan tydligen inte ändras. Den kan stängas av eller sättas på i Basic Menyn, tydligen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Opti-trac SMA växelriktare

magneten
Låter bra! Då kan man allstå utan vidare välja en Fronius eller SMA trots skuggproblematik förutsatt att man har max 1 eller 2 st olika takytor som man avser att sätta paneler på!
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW