Nytt sätt att som privatperson investera i specifika solenergiprojekt

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nytt sätt att som privatperson investera i specifika solenergiprojekt

Christoffer F
TRINE ett Göteborgsbaserat bolag som låter privatpersoner investera i solenergiprojekt i utvecklingsländer. Ett bra sätt att investera sina pengar och på samma sätt stödja utvecklingen mot ett hållbart samhälle!
Gå gärna in på vår hemsida för att få veta mer.

http://jointrine.com/

/Christoffer F