Nytt bostadhus - markmätarskåp?

classic Classic list List threaded Threaded
5 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nytt bostadhus - markmätarskåp?

Henke
Vi håller på och projekterar ett solcellsbygge i samband med ett nybygge. Och då har vi ett markmätarskåp istället för ett fasadmätarskåp. Hittade en skiss på hur de tyckte man skulle koppla detta till solcellsanläggningen. Och nu undrar jag - behöver vi då dra TVÅ kablar för elen in till huset? Detta är ju viktigt för ritningarna och grundläggarna med tanke på uppstick och liknande.

Detta innebär att vi kan vara off-grid och ändå producera solel som vi kan använda?
Om jag läst texten rätt..

4,32kWp 62% underdimension:
32 st Solibro-SL2 135W tunnfilm 35° taklutning, sydö.
SolarEdge SE7K
SolarEdge P405 13 st  
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=51845&sid=47133
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nytt bostadhus - markmätarskåp?

Arne
This post was updated on .
Vore det inte bättre du gör en egen skiss, och visar hur du funderar på att göra?
2 kablar, vilka kablar?

En växelriktare som är avsedd att anslutas till ett elnätet,
måste känna en spänning på sin utgång,
som är mellan vissa värden(ca 215 till ca 250 Volt),
annars stänger den omedelbart av sig själv.
Det är en säkerhetsdetalj.

Det finns givetvis växelriktare, som är avsedda för så kallad ö-drift och batterilagring av ström.
Så om elnätägaren har strömavbrott, att man då har egen ström.
Är emellertid mycket dyrare. Men är det de ni funderar på?

Enlig skissen visar du att ni skall ha vindkraftverk och dessutom reservkraft med traktordrift.
Det verkar avancerat.

För övrigt: din mätare för forumsinlägg, tycks ha fastnat på 14. märkligt!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nytt bostadhus - markmätarskåp?

rikkitikkitavi
Undrar du om du kan mata in solelen på din gruppcentral, och låta din hvuudkabel från skåp till hus vara dubbelriktad?

Det går , givet att det är dimensionerat korrekt.

Solelsinvertern stänger av och frånskiljer om den tappar spänning/frekvens/fas och lite andra saker så det är inga problem.

Har du möjlighet att köra in annan reservkraft, ex generator från traktors kraftuttag MÅSTE du ha en godkänd reservkraftsfrånskiljare på serviskabeln ut mot nät, annars får du på huvudet ordentligt.
Den fungerar på samma sätt som i solinvertern. Den gör också solinverterns sådan frånskiljare
obsolet såklart. frågan är om man itne skulle kolla på någon form av ö drifts inverter ändå, även om det blir dyrare med båda delarna separat.

Reservkraftsfrånskiljaren kostar från ca 5000 (16A 3ph) och uppåt beroende på kapacitet.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nytt bostadhus - markmätarskåp?

Henke
Anledningen till att jag la upp diagrammet här att jag inte vet hur jag ska göra?

Min fundering jag har är följande - sedan får ni säga om det är möjligt omöjligt eller om det går lösa på något sätt? Förstår att det är mycket lagar som styr hur en anläggning får kopplas.

Solceller i riktning söder, väster och öster - här kommer jag använda SolarEdges optimerare.
SolarEdge inverter.
Skulle vilja använda Tesla batteri för att kunna använda det jag lagrat och förbruka själv i den mån det går.
Är det en omöjlighet eller hur går detta att lösa på ett kostnadekonomiskt sätt. Får ju inte bli alltför dyrt heller..

Jag läste detta i ett blad från EON - https://www.eon.se/upload/eon_extranet/dokument/installatorer/branschnytt/Branschnytt-2-13.pdf

Extra uttag för kunden
Uttagen för 3-fas och 1-fas som används för
byggström sitter permanent i skåpet under
en särskild lucka. De kan kunden använda
för att exempelvis ladda en elbil, ansluta
en motorvärmare eller driva en vedklyv.
Skåpet kan innehålla separat mätare för
lokal produktion av sol-el eller vind-el, samt
möjliggör enkel anslutning av denna. Lokal
produktion kan vara i drift även om strömmen
stängs av till uttagsanläggningen och
vice versa.
 Skåpet har dessutom möjlighet
för anslutning av reservkraft.
4,32kWp 62% underdimension:
32 st Solibro-SL2 135W tunnfilm 35° taklutning, sydö.
SolarEdge SE7K
SolarEdge P405 13 st  
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=51845&sid=47133
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nytt bostadhus - markmätarskåp?

Mono Wafer
SolarEdge har ett koncept för Tesla Powerwall,
http://www.solaredge.com/groups/solutions/self-consumption-storedge
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard