NyTeknik: Likström i huset spar energi

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

NyTeknik: Likström i huset spar energi

nelos
Likström - ett bra alternativ när man producerar egen el med solceller?

NyTeknik: Likström i huset spar energi:

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3591486.ece