Ny server...

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ny server...

Micke
Administrator

Forumet har nu flyttats till en ny server, och därmed fått en ny adress. Tyvärr innebär det nog att alla gamla genvägar inte längre fungerar.

Det skall dock alltid fungera med www.solcellforum.se