Ny nyckelfärdig i Kristianstad

classic Classic list List threaded Threaded
16 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ny nyckelfärdig i Kristianstad

Udden
Då har man beställt  13kw......

Fördelat på 3st tak, 20 st Suntech Mono 295 & 20 st Suntech Mono  355

Riktare:Solar Edge SE12,5K
Optimerare: Solar Edge P370

Kommer att stå klart slutet/början Jan/Feb.

Mottager gärna tips om leverantörer som vill köpa utan massa dolda avgifter och dyra abonnemang...

Har förstått att man kan sälja både ursprung och certifikat?!Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny nyckelfärdig i Kristianstad

Gunnar
This post was updated on .
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny nyckelfärdig i Kristianstad

Udden
Verkar vara "all inklusive" dom tar hand om allt, offerten är redan på väg.

Tack för tipset!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny nyckelfärdig i Kristianstad

Arne
This post was updated on .
Vi har solcellsanläggning sedan 2015, och har bytt elhandelsbolag som köper vår solström.

Hör med 7Hkraft, de betalar dig 0,60 kr, exkl. moms per kWh solström du säljer till dem. Du behåller då ursprungsgarantierna och elcertifikaten. Visserligen är ursprungsgarantier i stort sett värdelösa, man får bara 0,02 kr/kWh, alltså ingenting. Däremot Elcertifikaten betingar nu ett pris av 0,17 kr/kWh och de kan man spara uppåt 15 år, och sälja när de ligger högt. Ursprungsgarantier är däremot nästan färskvara, och förfaller efter 1 år. 7Hkraft köper inga elcertifikat för närvarande, säger de. Låter alltså som om de möjligen kan ändra sig framöver.

Enkla Elbolaget betalade också 0,60 kr, exkl. moms per kWh solström. Om de har sänkt sitt köpepris nu per 1:a jan 2019, vet jag inte, hör med dem! De köper i alla fall elcertifikat. Vi skulle ha sålt nu i höstas då de låg på 0,27 kr/kWh. Men Energimyndigheten hade lagt in spärrar i vårt Cesarkonto, där elcertifikaten hamnar då de tilldelas, som vi inte kände till, så vi kunde inte göra överföring. De erkände sedan att det fanns spärrar. Man tar sig för pannan. Det är en förbaskad helt onödig byråkrati för en solcellsägare. Men det är tyvärr inte enbart detta, utan de har gjort mängder med andra hinder och byråkratikrångel för privata solcellsägare. Det skulle gå att förenkla oerhört mycket.

Av ditt elnätsbolag, hör vad de betalar dig i så kallad nätnyttoersättning. Kan vara 0,10 kr/kWh solström du säljer.

Kalkylen ser ut så här per kWh:
såld solström: 0,60 kr, exkl. moms(av elhandelsbolaget)
nätnyttoersättning: 0,10 kr (av ditt elnätsbolag)
direkt skatteavdrag: 0,60 kr (fås av skattemyndigheten)
elcertifikat: 0,17 kr (av ditt elhandelsbolag, om de är villiga att köpa, annars spara på hög)
summa: 1,47 kr/kWh såld solström.

Alla elhandelsbolag vill inte köpa småposter av privatpersoner pga det handlar om fåtal ofta bara 10 à 15 st per år. 1 st elcertifikat omfattar 1000 kWh, och köps i sådana poster.

En sak att tänka på: elhandelsbolaget som köper din solström, kräver också att du köper den ström du behöver av dem. Det går alltså inte att sälja solströmmen till ett elhandelsbolag och köpa nödvändig ström av ett annat.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny nyckelfärdig i Kristianstad

Udden
Jag ligger i c4elnät och där betalar dem 5öre/kwh för nätnyttan


Denna kalkyl fick jag av Telge...

"Vi betalar ut en rörlig ersättning för er överskottsproduktion med följande delar: Rörligt timspotpris, elcertifikat (EC) & ursprungsgarantier (UG). Man får 1 ursprungsgaranti och 1 elcertifikat per 1 000 kWh som man matar ut på nätet, så det är inte varje gång man får ersättning för UG och EC. Ersättningen man får för UG och EC är rörliga, de varierar beroende på hur det ser ut på elmarknaden.
 
Timspotpriset och elcertifikatet följer den rörliga marknaden på Nord Pool och prissätts månadsvis i efterskott, priset varierar beroende på hur det ser ut på elmarknaden. Ursprungsgarantierna använder vi för att justera riktpriset och prissättningen för dessa gör vi själva så att ersättning hamnar på ca 50 öre/kWh då det är vårt riktpris för 2018. Riktpris betyder att vi sätter ett minimivärde på vad den totala genomsnittliga ersättningen (timspot, EC & UG) ska hamna på under ett kalenderår. Här nedan är ett prisexempel på den genomsnittliga ersättningen hittills 2018.
 
Prisexempel på vår ersättning 2018
Spotpriset: 46,10 öre/kWh
Ursprungsgaranti: 22 kr
Elcertifikat: 160 kr
Detta blir totalt 64,30 öre/kWh (Med det tidsbundna(3år) produktionsavtalet hamnar genomsnittet istället på 79,30 öre/kWh)"
 
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny nyckelfärdig i Kristianstad

Gunnar
This post was updated on .
En koll på elskling.se visar att Telge idag är bland de allra billigaste på levererad el. Då de även betalar mycket bra för köpt el under 3 år så är de nog just nu ett av de bästa bolagen för fastighetsägare med solpaneler.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny nyckelfärdig i Kristianstad

Udden
Det blev Telge......

Installationen blev klar idag och imorgon är det sol i kristianstad
Nu väntar jag bara på anl. Nr så att vi kan spara några kronor om det blir något över....


Länk till produktions sidan: https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=UDDEN%20SOLPARK#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny nyckelfärdig i Kristianstad

Udden
Har nu varit igång några dagar och redan producerat ca 100kWh. Bifogar en bild på layouten av panelerna.
Lite kul att se vad varje panel producerar, dock ser man att en av panelerna bara har producerat ca1/3 av dem andra. Den som är mörkblå i övre delen av layouten till längst ut till vänster i mitten. Kass? Säljaren skall slutföra allt i morgon får kolla med han om det skall vara så!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny nyckelfärdig i Kristianstad

magneten
Kan vara fel på optimeraren, är inte helt ovanligt att det brukar gå sönder någon under det första året tyvärr. Händer även sommartid att vissa optimerare går varma=ger lägre effekt ut än vad de borde, så bra att ha loggning på alla panelerna så att man lätt kan hitta de felaktiga optimerarna!

Självklart kan det även vara fel på själva panelen men det är EJ lika vanligt.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny nyckelfärdig i Kristianstad

Arne
Udden,

gå in i SolarEdgeportalen och välj  Layout  och flytta röda linjalen och du får momentana effekten för varje panel.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny nyckelfärdig i Kristianstad

Udden


@Arne

Verkar som den bara ger 1/3 av dem andra panelerna, har mailat leverantören så får dem kolla på den.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny nyckelfärdig i Kristianstad

magneten
Berätta gärna här sen vad felet var! Tror tyvärr att det är vanligare än man tror med optimerare som "underpresterar"

såvida det inte ligger en massa skräp eller är konstant skugga på den aktuella panelen?
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny nyckelfärdig i Kristianstad

Arne
Udden,

Det är inte alls säkert att panelerna som visas så fint på portalen, sitter i den ordningen i verkligheten. Man måste nämligen tala om för SolarEdgeportalen var varje effektoptimerare är placerad.

Alltså inte alls säkert att det i verkligheten är panel på rad 2 första kolumnen som underpresterar.
Den har konstigt nummer 1.0.3. Det verkar vara huller om buller.
När en nyss igångkörd anläggningen uppvisar konstighet, kan det ofta röra sig om felkopplingar eller defekt komponent.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny nyckelfärdig i Kristianstad

Udden
In reply to this post by magneten
Ingen skugga eller skräp på panelen.....
Vi skulle avvakta några dagar och se om den kommer igång...

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny nyckelfärdig i Kristianstad

solis
Udden wrote
Ingen skugga eller skräp på panelen.....
Vi skulle avvakta några dagar och se om den kommer igång...
Det låter som en klassisk "förhalnings- och uttröttningsteknik". Om något elektriskt inte fungerar en dag men skulle fungera nästa dag så är det ett intermittent fel och man kan räkna med att det uppstår igen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny nyckelfärdig i Kristianstad

Micke
Administrator
Prova att täcka över den misstänkta panelen och se om den, eller någon annan panel "slocknar". På så sätt kan du kolla om kartan stämmer med verkligheten.