Ny energiminister!

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ny energiminister!

jansimon
Då var det klart. Ny energiminister. Ibarahim Baylan (S) - energiminister

Skall bli intressant att se vad detta ger med sig. Skolfrågor har ju varit drivande frågor för honom.

2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny energiminister!

mats
Lika dåligt som förra ministern.
s och m lovade nettodebitering före valet..hmm nu tar dom efter förra regeringen  förslag.
varför rösta alls..när dom bara ljuger om allt