Nettodebitering

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nettodebitering

Micke
Administrator
Nettodebitering innebär att överskottet från din solcellsanläggning under dagtid kvittas rakt av mot ditt elbehov då solen inte skiner. Du betalar bara för mellanskillnaden. På så sätt kan man använda elnätet som "batteri" och skicka in överskott under soliga dagar och få tillbaka lika mycket under nattetid, utan extra kostnad. Tyvärr är denna debiteringsform inte tillåten i Sverige idag, av skattetekniska skäl. Istället skall ditt överskott som skickas tillbaka till elnätet och den el du sedan förbrukar från elnätet redovisas separat, och du kan få lite betalt för elen du skickar till elnätet, och får betala fullt pris och skatt när du sedan vill ha tillbaka el från elnätet. Inte lika smidigt och förmånligt eftersom du måste skatta för elen när du "får tillbaka" den.

Men nu har ett antal nätägare tagit fram en variant som i princip innebär nettodebitering. Nätägaren läser av din totala elkonsumtion och drar av din totala elproduktion och debiterar bara för det som blir kvar. Det verkar vara gränsfall om detta är tillåtet, men just nu verkar det vara en lucka i lagen som nätägarna kan tillämpa.

Se länkarna här nedan för information från de nätägare som verkar erbjuda någon form av nettodebitering.

http://www.utsikt.se/utsikt/nyheter/2011/12/utsikt-erbjuder-kop-av-egenproducerad-el/index.xml

http://www.nackaenergi.se/elnaet/mikroproduktion.html

http://www.malarenergi.se/sv/om-malarenergi/pressrum/nyheter-fran-malarenergi/nyheter/Malarenergi-gor-det-enklare-for-mikroproduktion/