När producerar en 250w panel 250w/h?

classic Classic list List threaded Threaded
28 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

När producerar en 250w panel 250w/h?

Göran
Hej,

Vi har i Början av mars fått vår solcellsanläggning installerad. Den består av 24st 250w paneler och en SMA 7000tl, anläggningen vätter mot söder och taket har 28 graders lutning, vi har lite skuggning bla på morgonen.
( http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=dc687ddb-486a-4883-ac14-550f4331bb96 )

En fråga som jag funderat på, vi har då 6kw solceller, när producerar solcellerna 6000w/h? (Eller tänker jag fel och kommer de aldrig producera så mycket, det har varit strålande sol i 2 dagar nu.)
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

jansimon
Det kommer bli bättre. Din lutning gör att du har mer att ta ut av vinkeln mot solen. Jag har 30st 240W:s paneler och har hittills kommit upp i som max runt 5420kW. Jag har takvinkel 38gr. Men inget söderläget utan sydost-ost. Min peak kommer redan 10.30 ungefär.
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

nelos
In reply to this post by Göran
Solpaneler producerar märkeffekten vid STC, dvs:

* 25 grader paneltemperatur
* AM 1,5
* Solinstrålning på 1000 W/m2 vinkelrätt panelen

AM är ett mått på den luftmassa som solljuset passerar. AM 1,5 fås i Sverige 20 april:

http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/20-April-AM-1-5-gt-STC-td5001687.html

Sedan finns det ju många andra kombinationer av de tre parametrarna som också ger märkeffekten, t ex mer än 25 grader men samtidigt mindre än AM 1,5.
Eller 30 grader paneltemperatur och mer än 1000 W/m² etc.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

Jan Simon
Helt rätt Nelos. Tänkte trångt... Det är flera faktorer som spelar roll. Även kablage och verkningsgraden hos inverter spelar roll vad man får ut i slutänden.. Men vinkel och temperatur är det som är stora faktorer.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

Göran
Någon som producerat 1kwh per kwp ännu?

Jag tycker min anläggning börjar producera mindre under topptimmarna nu när den är en månad gammal än den gjorde när den var ny för en månad sen.

http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=dc687ddb-486a-4883-ac14-550f4331bb96
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

nelos
Det är inte ofta som man kommer upp till solpanelernas märkeffekt.

Det är ovanligt, och förekommer i så fall bara för kortare studer, exempelvis när det varit molnigt så att panelerna inte värmts upp av solen. När sedan molnen försvinner kan panelerna ge hög effekt en kort stund tills de värmts upp.

Solceller producerar mest när det är kallt, de ger lägre effekt när de är varma.

För en månad sedan var det kallare än nu, så därför blev effekten högre.
Däremot är dagarna längre nu, så dygnsproduktionen blir ändå högre än förra månaden.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

Göran
Ok, man lär sig mer och mer varje dag.

Finns det något mått på hur man kan räkna på vad som är rimligt att komma upp i när det gäller toppeffekten?

Nu tex producerar mina då ca 83% av toppeffekten 250w per panel. (833w / kwp).

Idag har de producerat 6,26kw/kwp (en riktigt solig dag idag) men hur vet man om det är bra eller dåligt?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

magneten
Ett sätt kan vara att jämföra med andra likvärdiga anläggningar i närheten som loggar sina driftsdata till nätet ex på pvoutput och liknande, finns en hel del länkar här på forumet till många svenska anläggningar. Min anläggning på 4080w producerade runt 3100w ganska stabilt undrr några timmar mitt på dagen idag vilket för min anläggning är helt ok.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

nelos
In reply to this post by Göran
Ett dagsutbyte på 6,26 kWh/kW i slutet av april är bra.

Jag tittade igenom ett antal svenska anläggningar i Piko solar portal, och det högsta dagsutbytet jag hittade för denna månad var 7.17 kWh/kW:

http://www.piko-solar-portal.com/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=5efe6ef6-c0d7-4783-ad66-876708b261fd
(Tittade igenom undefär hälften av anläggningarna)

Själv ligger jag lägre än din anläggning, strax under 5 kWh/kW, men det är en öst-väst-anläggning så den har inte optimal vinkel mot solen.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

Uffe
In reply to this post by Göran
Den momentana effekten som anläggningen levererar ut på nätet kan beräknas enl:

P = Pstc * S / 1000 * [1 + λ * (Tcell - 25)] * η

STC: 1000 W/m2, AM 1.5, 25 °C
Pstc: Anläggningen nominella effekt vid STC
S: solinstrålning vinkelrätt mod panelerna
λ: temperaturkoefficient för cellernas effekt
Tcell: aktuell celltemperatur
η: växelriktarens verkningsgrad vid max effekt

För min anläggning gäller:
λ = -0.42%/K
η = 94.9%

Kurvan nedan visar vid vilken solinstrålning och celltemperatur anläggningen uppnår nominell effekt (t ex vid 45 °C och 1150 W/m2)


Som Nelos nämner så uppnår man sällan nominell effekt. NOCT är cellens "Nominal Operaing Condition Temperature" d v s dess temperatur under normala förhållanden. Dessa definieras som 800 W/m2, 20 °C, 1 m/s vind samt fri luftströmning under panelerna.

Då mina paneler har en NOCT på 45 °C kan man se i kurvan att de aldrig under stabila förhållanden kommer att uppnå nominell effekt då de uppnår 45 °C celltemperatur redan vid 800 W/m2.

Det är bl a därför man kan underdimensionera växelriktaren med 10-20%.

För att veta om anläggningen producerar enl specifikation behöver man alltså mäta solinstrålning och celltemperatur samt utifrån dessa värden beräkna uteffekten enl ovan. Man kan naturligtvis jämföra mot andra anläggningar men alla är unika (läge, takvinklar, paneler, srträngar, växelriktare) och jämförelsen blir därför ganska grov.

Ett annat sätt är att simulera anläggningen i t ex PVSyst.
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

Silltruten
This post was updated on .
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

Uffe
Du borde lätt kunna köra 8 kWp på en 7.2 kW växelriktare utan problem. Man får ofta bra information om dimensionering från växelriktartillverkarens projekteringsverktyg (SMA Sunny Design, Kostal PIKO Plan, Fronius Solar.Configurator m fl).

Själv kör jag en 8 kW växelriktare till 10.5 kWp paneler. Mycket små förluster p g a att växelriktaren "går i taket". Dessa förluster kompenseras i stort av bättre verkningsgrad jämfört med en större växelriktare.

En annan sak att jag funderat på i sammanhanget är att panelerna tappar verkningsgrad med tiden (ca 75-80% efter 25 år). Om man antar att anläggningen ska ha en livslängd på 25 år så kommer den genomsnittliga effekten under denna period att vara ca 90 % av nominell effekt. Då borde man utgå ifrån den vid dimensionering. I mitt fall borde jag räkna med en genomsnittlig nominell effekt på 10.5 * 0.9 = 9.45 kWp, Rätt tänkt?
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

jansimon
Ja att panelernas sjunkande verkningsgrad borde räknas in som en faktor är rätt (frågan är om den inte gör det i designprogrammen?) Haft en dialog med SMA ang. Invertras kapning av effekten och där kom det fram att man beräknar fler parametrar än jag trodde i SMA designprogram, vilket ju är bra!

Det är ju en balansgång med optimeringen av inverter mot gridden. Här skulle man vilja ha en ännu bättre hjälp med förslag på brytpunkten för valet av inverter. Kortas livslängden på invertern när den jobbar hårdare?

Jag skall undersöka om SMA räknar med åldrandet i designprogrammet.

/Janne
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

jansimon
Fick precis svar från SMA angående om deras Sunny designprogram tar hänsyn till åldrandet. Denna faktor tas bara hänsyn till när det gäller tunnfilmspanelerna, inte de kristallina (poly/mono) panelerna.

De program som tar hänsyn till den sjunkande verkningsgraden över tid är proffs.Programmen, typ PV system, PV Sol osv. Där är den parametern med.

Åldrandeeffekten menar man ligger inom "felmarginal" gränserna och påverkar inte valet av inverter på samma sätt. Invertertillverkarnas program är ju till för att säkerhetställa anläggningens kvalité och materielval, snarare än att se till anläggningens återbetalningstid/optimering.

/Janne
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

Anders J
In reply to this post by jansimon
Hmm, det verkar ju som om panelerna lever bra länge och det är nog få som egentligen vet hur relevanta åldringssiffrorna är. Men att du skulle ha samma växelriktare i drift om 25 år, det verkar ju knappast troligt!
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

jansimon
Nä det är väl inte troligt. Man räknar väl med en livslängd runt 10-15år. Såg i någon kalkyl som används i USA att man ur en ekonomisk kalkyl räknar med 15år.

Det är kanske så att man borde titta på hur effekten ändras innan bytet äger rum för att se om man skall gå ner en storlek för att optimera. Man kanske inte behöver samma storlek på invertern?

/Janne

2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

Göran
Varför ser det ut som jag har ett tak på 5kwh idag?
Känns ju som den inte kan gå högre?
Beror det på värmen att den trycker ner taket?

http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=dc687ddb-486a-4883-ac14-550f4331bb96
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

jansimon
Måste vara iaf. En av faktorerna? Ibland kan svaga slöjmoln knasa till det lite oxå. Ibland blir det tvärt om!

Du verkar ligga rakt i söder enligt kurvan, vilken inverter använder du?

Igår hade vi en konstigt molnig dag/halvklart här, så jag trodde det skulle bli taskig dag. Den slutade på dryga 38kWh. Min hittills maxdagseffekt har varit drygt 40kWh. Knepigt, men hoppfullt :)

Jag har ju oxå en 7.2kW:s anläggning, men mitt sydostliga läge gör att jag denna årstid iaf, bara nuddar 6Kw:s gränsen ibland vid kortare toppar. Det ligger enligt beräkning för min del. Min beräknade topp hamnar på kanske 6.2kW, så där kommer min 6kW:s inverter kapa, vilket den gjort några gånger när jag klivit över maxtaket.

2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

jansimon
In reply to this post by Göran
Vilken lutning har du på panelerna?
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: När producerar en 250w panel 250w/h?

Göran
Vi har bara 6kwp på en 7,2 SMA växelriktare. Taklutningen är 28grader nästan rakt söderut vad jag kunnat mäta själv.
12