Nackdel med två växelriktare?

classic Classic list List threaded Threaded
6 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nackdel med två växelriktare?

mattiaz
Finns det någon nackdel med att ha två växelriktare förutom kostnaden? I mitt fall ska jag ha solceller på två tak 10,8kW resp 7,5kW.

Jag skulle spara väldigt mycket jobb om jag satte två växelriktare isf för en.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nackdel med två växelriktare?

Sjöhorvan
Ser inte någon nackdel om man har strängväxelriktare. Du får större flexibilitet då du har exempelvis 4 st MPPT'er istället för 2 som är det vanligaste. Började själv med en 8kW SMA men har nu även köpt in en 6kW för utbyggnad till nästa år. Jo det tar ju lite mer plats på en vägg om man utrymmesbrist.
19,93 kWp, 36 st Unimen 260P-20, 18 st Heckert 265W, 19 st Heckert 305W SMA 6000TL-20 och 8000TL-20 34° taklutning riktning SV och 23° NO
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nackdel med två växelriktare?

mattiaz
För min del kommer dom inte att sitta på samma byggnad så utrymmet har inte så stor betydelse.

Vilka storlekar rekommenderas till mina respektive effekter, 7,5 och 10,8 kW? Har förstått att man ska ligga lite under på växelriktaren. Har tittat på Fronius och de har 6, 7, 8.2, 10 och 12.5 att välja på. Ska man välja 7 och 10 isf?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nackdel med två växelriktare?

Johan Fält
In reply to this post by mattiaz
Om du köper anläggningarna i två omgångar öppnar sig nya möjligheter.
Den andra installationen kan gå under energilager begreppet och därigenom berättiga till 60 % bidrag på din växelriktare.
Denna växelriktare bör då vara av typen hybridväxelriktare som förutom att hantera batteriets i och urladdning, även kan ta emot solelsproduktion i storleksordningen 10 kWp.

Sammafattning:
Steg 1: Köp den första anläggningen inklusive samtliga paneler, dvs även de som skall användas till den andra hybridväxelriktaren.
Steg 2: Ansök om stöd för energilager, denna stödform har en egen kort kö och stor pengapott.
Bidraget är maximerat till 50 000 kr eller 84 000 kr omräknat i offertsumma.
Steg 3: Inhandla din hybridväxelriktare och anslut den till "överskottspanelerna" inhandlade i steg 1.
På köpet har du dessutom fått ett batteri som öppnar nya möjligheter.
Totalt 19 kWp på 20 A abonnemang (13,9 kW)
Solaredge 17K. (15,7 kWp)
Solax X3-Hybrid 10 kW. (3,3 kWp)
54 st Trina 270 W.
16 st Trina 275 W.
Energilager 9,8 kWh LG-Chem RESU 10h
Söderläge 40 grader taklutning, TP-plåt, ingen skuggning.
Enköping
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nackdel med två växelriktare?

Sjöhorvan
In reply to this post by mattiaz
Finns många aspekter att väga in, kommer du komma i närheten av toppeffekterna, beroende på vädersträck, skuggning, lutning? Är de uppdelade på flera tak? Men generellt kan man lägga sig med 20% överdimensionering utan problem och i många fall mer än så utan nämnvärda förluster. I ditt fall 6 och 8,2. Dock så behöver du veta om du i framtiden vill bygga ut om det finns plats för fler paneler kommer du säkerligen vilja fylla upp hela taket. I så fall kan det vara klokt att köpa inverter som klarar detta.
19,93 kWp, 36 st Unimen 260P-20, 18 st Heckert 265W, 19 st Heckert 305W SMA 6000TL-20 och 8000TL-20 34° taklutning riktning SV och 23° NO
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nackdel med två växelriktare?

Arne
På hur sätt "sparas jobb" om du har en enda växelriktare jämfört med 2 st. Det är väl tvärt om: du måste låta elnätsansluta 2 st växelriktare, det kostar extra i elektrikerarbete.

Vi har en enda växelriktare och har solcellsmoduler på två olika byggnader(boningshus och på fristående garaget) Vi grävde ner solarkabeln i marken från solcellspanelsträngen på boningshuset och den löper till garaget där den enda växelriktaren står. Även bekanten jag gjort precis samma, blev billigare, mindre jobb och bättre.

Ju färre apparater man har, desto färre som kan fallera och orsaka kostnader. Har man 2 st växelriktare behöver, man också 2 st DC-överspänningsskydd och de är ganska dyra, och även 2 st AC-brytare och flera DC-brytare.