Motion angående borttagande av skattereduktion

classic Classic list List threaded Threaded
13 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Motion angående borttagande av skattereduktion

BengtK
Det finns en motion om att ta bort skattereduktionen ( 60 öre/ kWh ) , som riksdagen ställer sig bakom !

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702548?fbclid=IwAR3RXDmUCelyYqeX8SxDOq9TbKEUrJ8dDpUY1E9q_3YXX-cNGnJU09hi2v0

(Motion 2019/20:548 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) ) Beslut: 2020-05-06

Det är - om den går igenom - att slå undan benen för alla som investerat i solceller.

Vad att göra ? Eposta till gruppledarna i alla partierna ?


33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Motion angående borttagande av skattereduktion

Anders Henry
Rena vansinnet! Vi ska ju värna om förnybar energi och främja installationerna av solceller.

Hoppas innerligen inte det går igenom, vore ett dråpslag för oss solcellsägare, speciellt med dagens elpriser!

Dags för batteri med andra ord..?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Motion angående borttagande av skattereduktion

TasselT
Ingen fara - det är bara SD som står bakom motionen, så den kommer inte att gå igenom i riksdagen.

Utskottets förslag är att motionen avslås. Endast SD som lämnar en reservation om att motionen ska bifallas.

/ TT
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Motion angående borttagande av skattereduktion

BengtK
Låter bra - hoppas du har rätt. Jag skrev till samtliga partiers gruppledare och frågade hur de ställde sig till denna motion. Hoppas på något svar i alla fall
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Motion angående borttagande av skattereduktion

Anders Henry
In reply to this post by TasselT
Håller tummarna också! Vore som sagt ett riktigt dråpslag mot solceller...
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Motion angående borttagande av skattereduktion

TasselT
In reply to this post by BengtK
Gruppledarna har nog ingen koll. Det är nog snarare resp. partis ledamot i Skatteutskottet du bör kontakta.

Men eftersom utskottets förslag är avslag på motionen och C, L och M som gjort reservationer för att yrka bifall på sina egna motioner som utskottet vill avslå (precis som SD) även där yrkar avslag på SD's motion så är det lugnt.

/ TT
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Motion angående borttagande av skattereduktion

TasselT
Ser att jag kanske var lite otydlig ovan.

Men så här kommer omröstningen att gå till - det går nämligen att förutspå ganska lätt då kutym är att endast rösta på det förslag eller reservation som partiet står bakom:

Huvudförslaget är utskottets förslag att avslå samtliga motioner.
Mot detta har 4 reservationer gjorts av M, SD, C och L.
För att få fram vilken reservation som ska ställas mot huvudförslaget görs förberedande voteringar enligt följande:
Först ställs de 2 reservationer som stöds av de 2 minsta partierna mot varandra dvs, L och C:
Här kommer reservationen från C att vinna då övriga partier avstår från att rösta förutom C och L som röstar på sina resp. reservationer.
I nästa votering ställs vinnande reservationen från förra voteringen, dvs reservationen från C mot reservationen från SD och denna vinns då av SD.
Och i sista förberedande voteringen ställs reservationen från M mot reservationen från SD som då vinns av M då M har flest ledamöter av de som lämnat reservation - och liksom i de tidigare voteringarna avstår övriga partier från att rösta.
I huvudvoteringen ställs slutligen utskottets förslag (rösta Ja) mot reservationen från M (rösta Nej)
där utskottets förslag att avslå alla motioner vinner då S, MP, V och KD röstar på utskottets förslag (ja), M på sin reservation (nej) medan C, L och SD avstår från att rösta då deras reservationer röstades bort i den förberedande voteringen och att man därför av kutym avstår att rösta på något annat förslag eller reservation.

Kolla gärna på torsdag efter att voteringen i riksdagen gjorts så ser ni att jag med största sannolikhet hade rätt :-)

/ TT
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Motion angående borttagande av skattereduktion

TommyE
TasselT wrote
medan C, L och SD avstår från att rösta då deras reservationer röstades bort i den förberedande voteringen och att man därför av kutym avstår att rösta på något annat förslag eller reservation.
Det här gäller såklart inte SD som ser det som kutym att alltid rösta med M, eller eg mot S
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna.
Produktionsdata: PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Motion angående borttagande av skattereduktion

TasselT
TommyE wrote
TasselT wrote
medan C, L och SD avstår från att rösta då deras reservationer röstades bort i den förberedande voteringen och att man därför av kutym avstår att rösta på något annat förslag eller reservation.
Det här gäller såklart inte SD som ser det som kutym att alltid rösta med M, eller eg mot S
Bara för att SD röstade på på M/KDs budget innebär det inte att dom alltid gör så. Det var ett unikt undantag.
I vanliga voteringar gör SD precis som alla andra: Röstar på sin egen reservation och avstår att rösta på andra partiers förslag/reservationer. Vad skulle dom vinna på att i det här fallet rösta på M's reservation då den innebär bifall till motioner som SD själva vill avslå samt avslag på SD's egna motioner ?
Det är bara att se på hur t ex förra veckans voteringar genomfördes - och dom följer exakt min beskrivning ovan.

/ TT
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Motion angående borttagande av skattereduktion

BengtK
In reply to this post by BengtK
Fick ett svar från C:
Hejsan!
Vi kommer inte ställa oss bakom någon motion om att ta bort mikroproduktionsersättningen för solceller. Dels är det en budgetfråga och de frågorna förhandlar vi med regeringen, inte via riksdagsmotioner, men framförallt så vill vi göra det enklare och mer lönsamt att producera förnybar energi. Ett förslag om borttagande av mikroproduktionsersättningen skulle gå tvärt emot det förslaget.

Vi driver på regeringen för att göra det enklare att producera sin egen el. Exempelvis vill vi införa ett grönt avdrag, som likt ROT/RUT, gör att du får investeringsstödet direkt på fakturan, istället för att behöva ligga ute med pengar och vänta på ett bidrag med långa handläggningstider. Vi vill också att det ska bli möjligt att överföra el mellan fastigheter, så du kan dela anläggningen med grannen och vi vill skrota gränsen på 255 kW för egen konsumtion av solel, så att de som vill kan bygga större anläggningar. Vi har såklart en rad ytterligare förslag på området, så hör gärna av dig om du vill veta mer!
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Motion angående borttagande av skattereduktion

BengtK
In reply to this post by TasselT
ja så blir det tydligen .
Skattereform
Riksdagen avslår motionerna
2019/20:386 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 9,
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Motion angående borttagande av skattereduktion

TasselT
Och omröstningen utföll precis som jag hade förutspått


/ TT
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Motion angående borttagande av skattereduktion

BengtK
bra !
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27